Poarta bucuriei

 

Prov.3,5; Ezech.14,14; Mat.5,16; 7,23; 25,21; Rom.8,28;

Filip.4,4-13; 2Tim.3,1-9; Tit 2,7; Evr.13,5; 1Petru 2,11.12.

 

 

Fiindcă-am fost chemați la viață

Ca ispravnici ai Iubirii,

Printre semeni să se vadă, în evlavie creștină,

Urma pașilor credinței plini de vestea mântuirii,

Cât timp Ziua Cercetării mai întârzie să vină!

 

Chiar zdrobiți de nedreptate,

Untdelemnul mulțumirii

Și încrederea deplină în Iubirea Creatoare

Ca ecoul să se-ntoarcă în urechea prigonirii,

Învățând-o să dea slavă Celui plin de îndurare.

 

Ca ispravnici responsabili

Privilegiați ai Milei

Care ne-a lăsat sub cruce Haina de neprihănire,

S-o purtăm cu demnitatea de așteptători ai Zilei,

Care-ntoarce-n fiecare după felul de slujire!

 

 

Să avem purtare sfântă,

Plină de credincioșie,

Oglindindu-L pe Stăpânul celor care ne-au fost date,

Dacă vrem isprăvniciei laurii de bucurie

Pregătiți de Cel ce vine cu a dragostei dreptate!

 

Cornel Mafteiu

București, 28.03.2018

 

 


Părerea mea