E vremea obiceiurilor veșnice

Iov 8,9; Ps. 39,4.5; 90,10.12; 119,9-11; Ecles. 3,6-8; Mat. 22,37.38; Luca 12,35-48;

Fapte 3,21; 1Cor. 9,24-27; Colos. 3,23; Iacov 4,14; Apoc. 21,1-5.

 

 

Prin Babilonul veacului prea plin de vrăjmășie și sudalmă,

Ispravnic ai acestui timp de Har în viața cât un lat de palmă,

Sub tălpile credinței să avem o cale tânără și dreaptă

Și-n fapte, zilnic, să se vadă, clar, o Evanghelie-nțeleaptă.

 

Din spicele Cuvântului Său sfânt,în inima credinței strânse

Se rostuiește scutul protector și pacea Palmelor străpunse,

Prin care astăzi, să răscumpărăm a vremii ultimă făclie

Și în Hristos, să dezvoltăm frumos o creștinească părtășie.

 

În alergarea dragostei spre Cer, de unde-L așteptăm să vină,

Purtând întotdeauna jugul Său de rugăciune și Lumină,

Ispravnici veghetori, cu obiceiurile gata de plecare,

La orice strajă-a nopții va suna a Veșniciei trâmbițare!

 

Hristos când s-a `nălțat la cer, privind spre lanurile lumii coapte,

Ca mărturie a lăsat ispravnici în cuvinte și în fapte;

De-aceea, pentru cei ce pe un Nou Pământ doresc să locuiască,

E vremea obiceiurilor veșnice în viața creștinească!

 

Cornel Mafteiu

București, 19.03.2018


Părerea mea