Spițele credinței

Ioan 14,6; 17,17; Rom.8,21; 2Cor. 5,17; Colos.1,16-18; 1Tes.4,7;

Evr.4,14-16; 12,14; 1Petr.1,15.16; 1Ioan 2,1; 3Ioan 3; Apoc.14,6-12.

 

Pentru pacea și sfințirea întâlnirii cu Isus,

Cel întâi născut din morți, Cel cere-n toate-i mai presus,

Să fim spițe ancorate în al jertfei Lui butuc,

Bine strânse-n cercul roții, vestea bună când o duc.

 

Pentru spițele credinței mijlocește-n Sanctuar

Cel ce-a dat solie sfântă, întreit abecedar,

Oferit spre-administrare servilor așteptători

Înnoiți în duhul minții, revenirii vestitori.

 

Pentru spițele-nvierii sub obada roții  stup,

Cel care le dă voința și mișcarea ca un trup,

E chemarea la sfințire, după cum și El e sfânt,

Responsabile-n credință a trăi pe Nou Pământ.

 

Pentru-administrarea vieții de credință S-a-ntrupat,

Cel ce-n valul ispitirii a rămas fără păcat,

Dintre morți născut întâiul, spițelor model divin

Spre-al urma dând mărturie până va veni. Amin!

 

Cornel Mafteiu
București, 06.03.2018

 


Părerea mea