Moștenitorii binecuvântării

1Cron.26,20; 2Cron.31,11-13; Neem.10,38: Maleahi 3,10; Fapte 20,35;

Rom.3,19-24Ș 4,1-5; 1Cor.9,13.14; 2Cor.11,7-10; 1Petru 3,8.9.

 

Când la Casa visteriei este hrană din belșug

Fiii binecuvântării trag cu Domnul lor la jug,

Brazda evanghelizării să primească necurmat

Rădăcinile zecimii, aducând un rod bogat.

 

Când la Casa visteriei arde al zecimii foc

Evanghelia credinței să ajungă-n orice loc,

Fiii binecuvântării sunt miros plăcut de Har

Oglindind pe Cel ce este al neprihănirii dar.

 

Când la Casa visteriei, fără de întunecimi

Urcă prin credință toate ale inimii zecimi,

Printre semeni, totdeauna, cum în Cer și pe Pământ,

Fiii binecuvântării vor umbla prin Duhul Sfânt.

 

Când la Casa visteriei, al zecimii undelemn

Fiii binecuvântării își aduc în mod solemn,

Au drept steag al învierii Sângele mântuitor

Și-ntind Masa-nveșnicirii, prin credință, tuturor.

 

Când la Casa visteriei este hrană din belșug,

Fiii binecuvântării trag cu Domnul lor la Jug

Brazda evanghelizării să primească necurmat

Rădăcinile zecimii, aducând un rod bogat.

 

Cornel Mafteiu

București,18.02.2018

 

 


Părerea mea