După Eden – 03 februarie 2018

 

Elementele principale ale administrării creștine se găsesc în biografiile consemnate în Biblie. Torța administrării a fost transmisă de la o generație la alta. Acum este rândul nostru să fim administratori credincioși și să transmitem generației următoare torța.

 

De memorat: Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. 1 Tesaloniceni 2:4

 

Administratori în Vechiul Testament

 • Geneza 2:15
 • Geneza 24:1-4
 • Geneza 39:1-4
 • Ce au în comun toți acești administratori?

 

Administratori în Noul Testament

 • 1 Corinteni 4:2
 • Matei 25:14-15 În această parabolă, cum se raportează stăpânul față de slujitori/administratori?
 • Luca 16:1-13 Ce lecție putem învăța din parabola administratorului nedrept
 • Ce exemple de administratori credincioși găsești în Noul Testament?

 

Administratorii tainelor lui Dumnezeu

 • 1 Corinteni 4:1
 • Coloseni 2:1-3
 • 1 Timotei 3:14-16
 • Ce se așteaptă de la cei care sunt administratori ai tainelor lui Dumnezeu? Romani 10:13-17
 • Ce vrea să spună Pavel când spune „să păstreze taina credinţei într-un cuget curat”? 1 Timotei 3:9
 • Este ceva de făcut pentru a fi și mai conștiincioși administratori ai tainelor lui Dumnezeu?

Administratori ai darurilor lui Dumnezeu

 • 1 Petru 4:10-11
 • Romani 12:3-8
 • 1 Corinteni 12:4-11
 • Efeseni 4:7, 11-16
 • În timp ce noi toți suntem administratori ai diferitelor daruri ale lui Dumnezeu, ce se așteaptă din partea noastră să facem?
 • Asupra căror daruri ale lui Dumnezeu ai fost chemat să fii un bun ispravnic?
 • Cum ai răspunde unui prieten care îți spune: „Cum să fiu un bun administrator asupra darurilor lui Dumnezeu încredințate mie, când eu nici nu știu care sunt acestea?”

 

Datoria noastră ca administratori

 • Matei 25:19-30
 • Ce lecție putem învăța din această parabolă despre ingredientul secret al unui administrator credincios?
 • Ce făgăduințe ne oferă Isus cu privire la o administrare bună și credincioasă atâta timp cât rămânem conectați cu El?

Matei 4:19

Ioan 15:1-8

Matei 28:18-20

 • Te-ai simțit vreodată neliniștit gândindu-te că vei fi tras la răspundere ca un administrator al lui Isus Hristos? Cum putem trece de la îngrijorare la pace și bucurie?

 

Biblia și Cartea anului

Zaharia 12 – Maleahi 4

 

 1. Spre cine aveau să-și întoarcă privirile locuitorii Ierusalimului?
 2. Ce eveniment din vremea împăratului Ozia a fost evocat de Domnul?
 3. Între cine și cine a fost Domnul martor?
 4. Cine va fi ca „cenușa sub picioare”?

 

Profeți și Regi, cap. 57

 1. În ce situație asprimea pentru (față de) câțiva se poate dovedi a fi milă pentru mulți?

Părerea mea