Materiale pentru instructori (studiul 2)

 

OBIECTIVE

 

La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să recunoască amăgirea bogăţiilor şi dorinţei de a cumpăra lucruri nenecesare, reuşind să scape astfel din capcana lui Satana.

La nivelul sentimentelor: Să-şi dorească să dobândească autocontrolul sau, mai bine chiar, controlul lui Dumnezeu asupra dorinţelor, poftelor şi ambiţiilor lor.

La nivel practic: Să facă planuri pentru un stil de viaţă care să se axeze pe mulţumire şi recunoştinţă pentru binecuvântările generoase ale lui Dumnezeu.

 

SCHIŢA STUDIULUI

 

CUNOȘTINȚE: Bogăţii înşelătoare

 

 1. De ce suntem atât de tentaţi să-i judecăm pe alţii pentru averile lor, dar suntem totuşi atât de orbi față de starea noastră spirituală?
 2. Cum reuşesc predicatori „evangheliei prosperităţii” să ne mute atenţia de la formarea de ucenici la acumularea de bogăţii?
 3. Care sunt cei trei paşi către lăcomie?

 

SENTIMENTE: Exercitarea autocontrolului

 

 1. Cum putem beneficia de controlul Duhului Sfânt asupra dorinţelor şi poftelor noastre, când întâlnim nemulţumirea la fiecare pas?
 2. Ce atitudini faţă de viaţă pot alimenta spiritul blând şi smerit care favorizează, la rândul său, mulţumirea?

 

PRACTIC: Planuri pentru o viaţă de mulţumire

 

 1. Ce elemente ar trebui să conţină planul pentru un stil de viaţă caracterizat de mulţumire?
 2. Cum putem face diferenţa între nevoi şi dorinţe, dintre necesităţi şi preferinţe sau dintre trebuinţe fundamentale şi pofte?
 3. Ce practici elementare ar trebui să încorporăm în programul zilnic pentru a duce o viaţă de evlavie?

 

Rezumat: Pentru a înlocui lăcomia cu mulţumirea, este necesar să luăm deciziile care Îi vor permite lui Dumnezeu să ne ia în stăpânire pe deplin.

 

PAŞII ÎNVĂŢĂRII

 

Motivare

 

Pasajul central: Matei 13:22.

 

Ideea de bază. Dacă nu ne supunem zilnic Duhului Sfânt, vom cădea pradă în mod inevitabil amăgirii bogăţiilor.

Studiul de săptămâna aceasta dezvoltă temele introduse în studiul anterior, insistând acum asupra impactului emoţional al materialismului: nemulţumirea, insatisfacţia, lăcomia, avariţia, visarea la diverse lucruri materiale şi legarea afectivă de ele. Un studiu cum nu se poate mai nimerit pentru vremea în care trăim! Cu privire la timpurile din urmă, Isus ne-a dat următoarea avertizare: „Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi îngrijorările vieţii acesteia” (Luca 21:34). Dacă adulterul şi crima sunt considerate inadmisibile pentru un stil de viaţă creştin, alte păcate distructive, precum lăcomia, sunt mai uşor acceptate. Numai Duhul Sfânt ne poate scăpa de această amăgire de sine.

 

Activitate introductivă. Compară următoarele două cazuri: Primul caz este al unui bărbat cu o stare de sănătate relativ bună. El făcea regulat exerciţii fizice, era atent la alimentaţia lui şi arăta mai tânăr decât era în realitate. Era un exemplu pentru alţii în domeniul sănătăţii. Probabil că avea nevoie de mai mult somn şi îşi satisfăcea pofta de dulce cam des, dar, în general, părea în formă. Soţia l-a sfătuit să-şi facă analizele medicale de rutină, dar el, fie nu a avut timp, fie a considerat că nu era necesar, a refuzat să meargă la medic. Nu bănuia la data aceea că în corpul său se petrecea ceva care avea să-i curme viaţa. La momentul când l-a depistat, cancerul era deja în stadiul 4. A fost prea târziu ca să fie salvat.

Alt bărbat, care nu avea o stare de sănătate prea bună, a fost atent la semnele pe care i le dădea organismul şi a mers la medic. În urma analizelor, s-a constatat că avea cancer în stadiul 1. A urmat un tratament puternic, uneori dureros, şi a fost salvat. Cât de important este să diagnosticăm din timp, înainte să devină fatale, bolile spirituale ale materialismului şi conformării cu lumea!

 

Aprofundarea studiului

Lăcomia a compromis de multe ori mărturia creştină şi a deturnat resursele care ar fi putut investite în cauza lui Dumnezeu. Dacă îi permitem să se instaleze în viaţa noastră, vom direcţiona energia şi resursele noastre financiare către scopuri egoiste. Partea tristă este că păcatul acesta nu este depistat. Criminalii ştiu că au ucis. Cei care comit adulter îşi cunosc păcatul. Dar un om lacom, nu.

 

COMENTARIU BIBLIC

 

Concepţii teologice şi practici distorsionate

 

(Recitiţi împreună în grupă Matei 13:3-7,22.) Isus face aici o descriere a vieţii spirituale care începe pe un ton promiţător, care nu este confirmat de final. Pentru primul grup amintit nu există nicio şansă, pentru că nu există receptivitate spirituală (păsările mănâncă sămânţa). Al doilea grup stă mai bine, dar nu dispune de resursele adecvate pentru ca planta răsărită să se dezvolte. Al treilea grup este receptiv spiritual şi are resursele necesare creşterii, dar direcţionează resursele către materialism, iar preocupările spirituale sunt înăbuşite.

Cele mai frumoase grădini sunt cele curăţate atent de buruieni. Dacă nu sunt plivite, buruienile fură din seva utilă plantelor şi le sufocă. Din nefericire, există o concepţie teologică populară care cultivă egoismul sub pretenţia întăririi credinţei. Ea se numeşte „evanghelia prosperităţii” şi, ca orice fals reuşit, conţine o parte de adevăr bine întreţesut cu minciuna. Dumnezeu vrea într-adevăr ca lucrurile să ne meargă bine (3 Ioan 2) şi, de-a lungul timpului, a binecuvântat material mulţi credincioşi (Avraam, Iov, Boaz etc.). Problema este că această falsă evanghelie susţine că darurile noastre Îl obligă cumva pe Dumnezeu să ne facă bogaţi. Cu cât aducem mai multe daruri, cu atât primim mai mult. Credinciosul este motivat să dea, dar nu pe baza unui principiu spiritual, ci din dorinţa egoistă de a câştiga mai mult.

De discutat. De ce este materialismul mai dificil de detectat decât alte păcate? Ce efecte distructive poate avea teologia prosperităţii asupra bisericii?

 

Pașii către lăcomie

 

(Recitiţi împreună în grupă Geneza 3:1-6.)

Studiul prezintă trei paşi pe care îi fac cei care cad pradă lăcomiei. Primul pas este să vezi un obiect şi să-ţi fixezi privirea pe el, după cum observăm şi în pasajul din Geneza 3. Satana o momeşte pe Eva

la păcat prin fructul interzis. Dacă Eva ar fi închis ochii şi ar fi plecat imediat de acolo, istoria omenirii ar fi urmat un cu totul alt curs. Primul mod de a ne proteja este să întoarcem privirea. Obsesia soţiei lui Potifar pentru Iosif a început în momentul în care ea „a pus ochii” pe el (Geneza 39:7). Şi obsesia materialismului începe tot cu „punerea ochilor” pe un anumit lucru. Iacov scrie: „Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului” (Iacov 1:14,15). Secretul înfrângerii ispitei materiale este să ne întoarcem privirea înainte de a se transforma în păcat. Isus a subliniat importanţa controlării privirii printr-o imagine plastică: „Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă” (Matei 5:29).

Al doilea pas este să-ţi doreşti obiectul privit. Industria publicitară nu se mulţumeşte să-ţi prezinte un produs, ci cheltuieşte milioane pentru cercetarea metodelor prin care să te determine să-ţi doreşti acel produs. Prin deţinerea produsului, vei fi mai preţuit şi mai admirat? Îţi va satisface el dorinţa elementară după suport, intimitate sexuală sau confort fizic? Ce pot face creştinii pentru a respinge această manipulare finanţată cu milioane, dacă nu chiar cu miliarde de dolari? Răspunsurile se găsesc în Biblie. Iacov ne îndeamnă să ne supunem lui Dumnezeu şi să ne apropiem de El (Iacov 4:7,8). Aceşti primi paşi facilitează paşii următori pe care ne sfătuieşte să-i facem: (1) să ne împotrivim Diavolului, (2) să ne curăţim mâinile şi (3) să ne curăţim inima (Iacov 4:7,8).

Dar protejarea sufletului nu este suficientă. Isus a arătat că este necesară şi umplerea lui (Matei 12:43-45). Golul lăsat în urmă de materialism trebuie ocupat cu realităţile spirituale. „Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ” (Coloseni 3:2). Doar dorinţa după aceste realităţi ne poate proteja de obsesia pentru lucrurile materiale. Ultimul pas al lăcomiei este acţiunea propriu-zisă, obţinerea efectivă a lucrului dorit. Dacă am văzut un lucru şi ni l-am dorit intens, deși nu este ceva necesar, mai există totuşi speranţă: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4:13). În loc să luăm, mai bine să dăm, aşa cum Hristos a dat şi ne-a poruncit să dăm şi noi la rândul nostru (vezi 1 Ioan 3:16,17; Matei 25:31-46).

De discutat. De ce este mai uşor să te opreşti din drum la primul pas decât la al treilea?

 

APLICAŢIA

 

Întrebări

 1. Din moment ce autocontrolul este esenţial pentru supunerea faţă de Dumnezeu, ce pot face concret pentru a îndepărta obstacolele din calea Duhului Sfânt?
 2. Cum mă poate ajuta cultivarea altor daruri spirituale (pe lângă autocontrol) la înfrângerea lăcomiei?
 3. Cum pot aplica autocontrolul la fiecare pas care duce la lăcomie?

 

 

ACTIVITATE

O metodă prin care să ne gândim la lucrurile de sus pentru a umple golul lăsat de materialism este să ne concentrăm atenţia asupra lui Isus. O metodă de a ne concentra atenţia asupra lui Isus este să le ducem și altora vestea bună şi să avem grijă de „aceşti foarte neînsemnaţi fraţi” ai Săi (Matei 25:40), slujindu-I astfel Lui. Fă-ţi planuri pentru acţiuni prin care să-I slujeşti lui Isus.

 

SUGESTII

 

Slujire în biserică

 1. Întreabă-l pe pastor ce persoane nu pot veni la biserică din cauza unei infirmităţi. Fă-le o vizită.
 2. Oferă-te să organizezi o ieşire cu copiii bisericii.
 3. Ajută-i pe instructorii de exploratori sau licurici la curăţenie sau la organizarea materialelor.

 

Slujire în societate

 1. Pregăteşte alimente şi du-le la un centru pentru persoane fără adăpost.
 2. Organizează o acţiune de strângere de fonduri pentru o organizaţie locală nonprofit.
 3. Ajută o familie sau o agenţie să renoveze casa unor localnici nevoiaşi.
 4. Fă o vizită la penitenciarul din zonă şi oferă-le deţinuţilor încurajare.

 


Părerea mea