Poeziile Săptămânii de Rugăciune (de C. Mafteiu)

1-9 DECEMBRIE 2017
versuri de CORNEL MAFTEIU

 

Vineri 1.12.2017
Har înnoitor

Prin Har poți fi, creștine,
Omul nou prin care cerul
Vrea să umple Nou Pământ;
Deci coboară-adânc în tine,
Verifică-ți caracterul
Și fii sfânt, căci El e sfânt!

Multe forme creștinate
Se pretind mântuitoare,
Însă toate-s vorbe-n vânt;
Pune-n duhul minții, frate,
Șoaptele înnoitoare
Date doar de Duhul Sfânt!

Pe altar de rugăciune
Egoismul îl jertfește,
Mistuindu-l pe deplin;
Scos din foc să fii,tăciune,
Prin Hristos care sfințește
După Chipul Său divin!

Doar prin Harul Celui veșnic
Poți aprinde Vestea bună
Ca un foc mistuitor,
Omul nou repus în sfeșnic
Din iubire să rămână
Veșniciei slujitor!

Prin Hristos poți fi, creștine,
Omul nou prin care Cerul
Vrea să umple Nou Pământ;
Deci coboară-adânc în tine,
Verifică-ți caracterul
Și fii sfânt, căci El e sfânt!

 

Sâmbătă dimineață 02.12.2017
Pe stânca Scripturii

Diavolul și azi agită valurile lui de ură;
Pune deci, credinței tale, temelie de scriptură!
Fii la fel ca și martirii,nu ceda din slova sfântă,
Strânge-n candela slujirii biblicul ulei de Nuntă!

Diabolic dau năvală valuri de răstălmăcire;
Tu,credinței îi ridică scripturistică zidire,
Cercetând cu de-a măruntul adevărul mântuirii
Care-ți va aduce Pacea și Lumina revenirii!

Pe-a Scripturii stâncă sfântă cazi zdrobit cât încă-i vreme,
Chiar de mori crezând în Domnul, El curând o să te cheme,
Căci prin Harul jertfei Sale, împlinindu-și slova dată,
Îți va da înveșnicirea prin credință acordată.

 

Sâmbătă după amiază 02.11.2017
Până nu-i zăvorul pus

Sub cupola vremii sună semne că Hristos revine,
Harul pentru pregătire în curând se va sfârși;
Pune-ți undelemn rezervă-n cercetările de sine,
Gata pentru nunta slavei prin credință a păși!

Dacă râvna creștinească n-are-n fapte-acoperire,
Încă-i har să-ți plângi ca Petru, lepădarea de Hristos,
Și rămâi în Vița care s-a jertfit spre mântuire,
Ca mlădița viețuirii să aducă rod frumos.

Zilnic, așteptare-ți fie candelă de Veste bună
Plină-n Harul chibzuinței întâlnirii cu Isus,
Fiindcă semnele venirii, să fii gata, vor să-ți spună,
Căci zăvorul judecății, cu dreptate va fi pus!

 

Duminică 03.12.2017
Prin putere Divină

Vestea cea mântuitoare
E puterea Celui care
S-a `ntrupat să-ți spele vina,
Și să ia cu tine Cina
De cunoaștere și pace
Care-n slavă să te-mbrace.

Evanghelia sfințirii
Stă-n cunoașterea iubirii,
Care-n orișice ființă,
Va reface prin credință
În Puterea creatoare
Chipul slavei viitoare.

Încă-i Har la îndemână
Spre-a cunoaște „Vestea bună”,
Evanghelia`nvierii,
Prin credința revederii
Cu Cel care sigur vine
Împăcând lumea cu Sine.

Vremea-i să cunoști vestirea
Care-aduce mântuirea,
Haina-ndreptățirii, sfântă,
Pașaportul pentru Nuntă,
Hristic jug de-mpărtășire
Prin credință și slujire!

 

Luni 04.12.2017
În turnul Scripturii

Astăzi,turnul cercetării pare-a fi aproape gol
Și-a iubirii sărăcie cu orbire-i dă ocol;
Plin de cazne formaliste, al creștinătății vad,
Pare gata să sufoce al dreptății sfânt răsad.

Urcă-te în turn, creștine, ca un Luther actual
Și din slovele Scripturii, fă-ți altarul ideal,
Ca-n dreptatea Celui Veșnic să-nțelegi că ești iertat,
Prin credința în iubirea Mielului crucificat.

Totdeauna vieții tale, cu migală să-i așezi
Temelia mântuirii pe Hristos în care crezi,
Cercetând cu deamăruntul al dreptății Lui cuvânt,
Să trăiești prin Cel ce vine cu Cer Nou și Nou Pământ.

Căutând neprihănirea,în Cuvântul revelat
Vei afla, la fel ca Luther, drumul cel adevărat;
Temelia mântuirii fiecărui credincios
Este jertfa-ndreptățirii oferită de Hristos.

Cazne noi și indulgențe sunt oferta celui rău,
Mântuirea ne-o dă Tatăl prin credința-n Fiul Său,
Și născuți din nou, ca Luther, fiecare va primi
Harul și neprihănirea prin credință a-și trăi.

 

Marți 05.12.2017
În ucenicia Scripturii

Practica neprihănire printre semeni se trăiește
După cum,doar prin credință, Dumnezeu ți-o dăruiește;
Cu Isus la cârma vieții poți simți îndreptățirea,
Dându-ți aripi lucrătoare și prin jertfa Lui, sfințirea.

Practica neprihănirii, prin Hristos, i-o viață nouă,
Revărsându-și printre semeni ai credinței stropi de rouă,
Încărcați de-nviorare și de mângâiere sfântă,
Dăruindu-le Lumina untdelemnului de nuntă.

Practica neprihănire, printre semeni Îl coboară
Pe Cel care din iubire, a urcat pe lemn să moară,
Oferind îndreptățire și o viață de sfințire
Celor care prin credință Îl așteaptă azi, ca Mire.

 

Miercuri 06.12.2017
Legea slavei care vine

Legea n-are penitențe iertătoare de păcat,
Nici iertarea, indulgențe, dacă Slova i-ai călcat;
Legea va rămâne Lege, condamnând pe păcătos
Și iertarea vine numai prin credința în Hristos.
Legea-i caracterul Celui mort pe cruce-n locul tău,
Oferind neprihănirea Dragostei lui Dumnezeu,
Convertită-n fapte bune, prin credință, necurmat,
Un prinos de osanale Celui care ne-a creat.

Legea-i oglindirea slavei Dragostei ce vine iar,
Mistuind cu flăcări sacre faptele de pe altar,
Celor care, prin credință în Porunci, și-au regăsit
Chip edenic renăscut cu păcatul ispășit.

 

Joi  07.12.2017
Către norul nemuririi

Flacăra creștinătății, azi, e-o vagă pâlpâire,
Prea puțin interesată de cereasca-ndreptățire.
De păcat și de iertare, cine oare să vorbească?
Temele sunt depășite pentru cazna omenească.

Prea puțini își mai dau vreme să citească în Scriptură,
Viciul și tehnomania i-a-nrobit peste măsură,
Îngroziți de câtă ură și războaie sunt sub soare,
Spre cereasca-ndreptățire n-au decât o-ncețoșare.

Sub efectu-nstrăinării de iubirea creatoare
Lumea zace-n agonie și febrilă nepăsare,
Încă-i Har să-i duci, creștine, oaza de îndreptățire,
Vestea că Hristos trăiește și oferă mântuire.

Spune, spune cu putere despre-mpărăția Vieții,
Unde prin Hristos se-ajunge,părăsind lutul tristeții,
Îmbrăcând îndreptățirea jertfei Lui de ispășire,
Așteptându-L să revină pe nor alb de nemurire.

 

Vineri 08.12.2017
Așteptând ceasul Dreptății

Dacă iarna așteptării ți se pare lungă,grea,
Vremea-i ca prin Har, creștine,s ă crezi mântuirea ta;
Semne de înștiințare că El vine, se-ntețesc,
Zorile îndreptățirii,prin credință se trăiesc.

Ai deja tot adevărul întâlnirii cu Isus,
Dar nu încă ziua-n care să-i vezi Fața,cum a spus;
Azi, deja, prin Har, poți strânge zilnicul omer de trai,
Dar încă nu-ți vei aprinde candela intrări-n Rai.

Când prin Har, neprihănirea bate tare-n pieptul tău,
Prin credință urci spre ceruri, depărtându-te de rău;
Semne sunt că iarna trece și că vara va veni
Și Hristos cu bucurie, crezul îți va-nveșnici!

 

Sâmbătă dimineață 09.12.2017
Crede-n Cel ce vine

Nu prin fapte sfințitoare sau pretinse-a fi așa,
Poți să cumperi mântuirea dăruită de Hristos,
Fiindcă-n darul răstignirii nu încape a trișa,
Doar prin Harul Celui veșnic va trăi cel credincios!

Nici o faptă, cât de bună, nici un dar, cât de bogat,
Adevărul teologic, fie el oricât de greu,
Nici credința-nveșmântată într-un alb imaculat,
Nu pot da îndreptățirea care este-n Dumnezeu.

Cel ce s-a-ntrupat ca plată pentru răzvrătirea ta,
Poate da îndreptățirea,dar din Harul Său divin,
Fiindcă toate-s ale Sale și prin El,toate vor sta
Într-o armonie dreaptă, când va reveni. Amin!

 

Sâmbătă după amiază 09.12.2017
Reforma prieteniei

Când religia umană părăsește Drumul sfânt
Și se-afundă-n ritualuri și în mistice păreri,
O pioasă-ncurcătură se propagă pe Pământ,
Prezicând o mântuire după-a caznelor plăceri.
Însă Harul Celui veșnic naște un reformator,
Care scoate din Scriptură adevărul ei frumos;
Precum Luther sau Ilie, împotriva tuturor
Va trăi neprihănirea numai prin Isus Hristos!

Când credința-n Cel ce vine pare doar un stins ecou
Și te crezi precum Ilie,singurul care-L aștepți,
Este vremea de reformă și de naștere din nou,
Ca prin Har să vezi în semeni oastea miilor de drepți.

Azi hotarul veșniciei e aproape la un pas
Și cu tine vrea, reforma, s-o înceapă Dumnezeu;
Prin credință să-ți răsune al neprihănirii glas
Căci Prietenul ce vine nu te va lăsa la greu!


Părerea mea