CiteșteDevoțional

[joi] Câte o zi

Să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul 

[marți] Puțină vreme

Vai de voi, pământ și mare! Căci Diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că 

[luni] O cântare nouă

Și cântau o cântare nouă și ziceau: „Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost 

[duminică] Lăudat să fie Domnul!

Și tot poporul a răspuns ridicând mâinile: „Amin! Amin!” (Neemia 8:6) Dumnezeu spune prin psalmist: „Cine aduce mulțumiri ca jertfă, 

[sâmbătă] Oglinda lui Dumnezeu

Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. (Romani 3:20) Legea lui Dumnezeu este oglinda care le arată oamenilor defectele din 

[joi] Căderea

Dar, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncați din el și să nu vă atingeți 

[miercuri] Posibilitatea de a alege

Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei 

Nu mai sunt articole.