CiteșteDevoțional

[Mi] Puterea convingătoare a Domnului Isus

Ei erau uimiți de învățătura Lui, pentru că vorbea cu putere. (Luca 4:32) Urmărește versiunea video aici. Misiunea Domnului Isus 

[M] Siguri în brațele lui Isus

Oile Mele ascultă glasul Meu, Eu le cunosc și ele vin după Mine… în veac nu vor pieri și nimeni 

[L] Singura sursă a Adevărului

Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în Mine nu va înseta 

[D] Privind la Hristos

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut 

[S] Un învățător trimis de Dumnezeu

Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. (Matei 12:28) 

[V] Principii în afaceri

Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în 

[J] Rânduielile

Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu. (Ioan 13:15) Pentru versiunea 

Mântuitorul înălțat

Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca 

[L] Domnul Isus vă iubește

Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit 

Nu mai sunt articole.