CiteșteDevoțional

[Miercuri] Tit

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi! (2 Corinteni 8:16) Astăzi 

Iane și Iambre

După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care 

[Luni] Lois

Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta, Lois, şi în mama ta, Eunice, 

[Duminică] Eunice

Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, 

[Sâmbătă] Agripa și Berenice

Agripa a zis lui Festus: „Aş vrea să aud şi eu pe omul acela.” „Mâine”, a răspuns Festus, „îl vei 

[Vineri] Felix

După câteva zile, a venit Felix cu nevastă-sa Drusila, care era iudeică; a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre 

[Joi] Eutih

Şi un tânăr, numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; 

[Miercuri] Dimitrie

Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de-ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele.(Faptele 19:24) 

[Marți] Apolo

Înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului şi le dovedea din Scripturi că Isus este Hristosul. (Faptele 18:28) În cartea 

[Luni] Apolo

Avea darul vorbirii și era tare în Scripturi… (Faptele 18:24) Ori de câte ori văd astăzi un tânăr educat, bun 

Nu mai sunt articole.