CiteșteDevoțional

[Luni] Lumina voastră să lumineze

Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. (Ioan 

[Sâmbătă] Însușiri divine

Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17) Fiecare clipă a timpului de har este prețioasă, pentru că 

[Joi] Adunând și înmulțind

Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos! (2 Petru 1:2) 

[Miercuri] Călăuziți de Duhul

Iată că te-am săpat pe mâinile Mele. (Isaia 49:16) Există două direcții de acțiune pe care le putem urma. Una 

[Marți] Formarea unui caracter asemenea lui Dumnezeu

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. (Galateni 5:22:23) Oamenii 

[Luni] Odihna creștinului

Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și 

Nu mai sunt articole.