CiteșteDevoțional

Am un vis…

Când a adus Domnul înapoi pe prinşii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte 

Mitul peșterii

Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum cunosc în parte, dar 

Să te cunoști pe tine însuți

Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în 

Ce m-a învățat viața (2)

Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. (Proverbele 22:4) Ascultă ediția audio aici. Astăzi aș vrea 

Ce m-a învățat viața (1)

Ei aduc roade şi la bătrâneţe; sunt plini de suc şi verzi, ca să arate că Domnul este drept, El, 

Secretele biruinței

Şi, în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui Isus 

Un meșteșugar iscusit

Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie 

Sunați din trâmbiță în Sion!

Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi 

Nu mai sunt articole.