CiteșteDevoțional

Marele Mijlocitor

Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Luca 22:32 Cine poate estima rezultatul rugăciunilor Mântuitorului 

MARTIR DIVIN

Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și, prin rănile Lui, suntem tămăduiți. Isaia 53:5 Ascultă ediția audio 

MÂNTUITOR DEPLIN

Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și 

VEGHETOR CARE NU AȚIPEȘTE NICIODATĂ

Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzește pe Israel.Psalmii 121:4 Ascultă ediția audio aici. Dumnezeu nu a 

COROANĂ DE BUCURIE

Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.Romani 

COMANDANT ÎN CER ȘI PE PĂMÂNT

Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.Isaia 59:19 Ascultă ediția audio aici. Mi-a 

VINDECĂTOR DIVIN

L-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el.Luca 10:34 Ascultă ediția audio aici. 

MARELE CENTRU DE ATRACȚIE

Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii.Ioan 12:32 Ascultă ediția audio 

PUTERNIC SFETNIC AL VEACURILOR

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără 

JERTFĂ

Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și 

Nu mai sunt articole.