Marius Bratu

O apă limpede

„Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului.” (Proverbele 27:19) Ascultă ediția audio aici. Astăzi 

Fața Lui și fața mea

„Ei vor vedea fața Lui și Numele Lui va fi pe frunțile lor.” (Apocalipsa 22:4) Ascultă ediția audio aici. Minunatul 

Două vieți și o istorie

„Iată istoria lui Iacov: Iosif, la vârsta de șaptesprezece ani, păștea oile cu frații lui.” (Geneza 37:2) Ascultă ediția audio 

Doar faţă-n faţă

„Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea față în față. Acum, cunosc în parte; dar 

Cei doi identici

„Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste 

Implică-te şi fii model!

„Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut; și fiecare, după puterea 

Sensibilitate şi empatie

„Când le-a văzut credința, Isus a zis: «Omule, păcatele îți sunt iertate!»” (Luca 5:20) Ascultă ediția audio aici. Dumnezeu ne 

Puterea sacrificiului

„Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea Ta pe care ai scris-o!” (Exodul 32:32) Ascultă ediția audio aici. 

Modestia – virtutea oamenilor de succes

„El înalță pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți.” (Iov 5:11) Ascultă ediția audio aici. Este larg răspândită concepția 

Liant între generaţii

„Când i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la ușa cortului, și s-a plecat până la pământ.” (Geneza 18:2) Ascultă 

Nu mai sunt articole.