Arhive zilnicemai 4, 2022

MÂNTUITOR DEPLIN

Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și 

INVITAȚII

Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani! Veniți și cumpărați bucate… De ce cântăriți argint pentru un