Arhive zilnicenoiembrie 21, 2020

Ce contează cu adevărat

Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere 

Ieremia 18

Ieremia 18 1. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: 2. „Scoală-te și coboară-te în casa