[sâmbătă, 21 noiembrie] Biserica și educația 

 

Text de memorat:

 

1 Tesaloniceni 2:7,8

„7 Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii. 8 Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, atât de scumpi ne ajunseserăţi”.

 

Încă din timpurile cele mai îndepărtate în care credincioșii s-au adunat să se închine lui Dumnezeu, în sinagogi, în case și în biserici, Biblia prezintă oameni care, prin studiul Scripturilor și prin închinare, caută să-L cunoască pe Dumnezeu și să înțeleagă voia Sa pentru viața lor. Biblia ne descoperă în mod repetat că biserica este un loc în care ar trebui să fie discuții serioase și relevante și în care oamenii să poată crește în cunoașterea lui Dumnezeu și a voii Sale pentru viața lor.

 

Uneori, ne este teamă să punem întrebări. Totuși, în Biblie găsim deseori întrebări folosite pentru a-i aduce pe oameni la o înțelegere mai clară despre Dumnezeu. În același fel sunt folosite în Biblie povestirile, pentru a le crea oamenilor ocazii de a-și regândi angajamentele. Domnul Isus a folosit în mod deosebit acest tip de educație cu ucenicii și urmașii Săi.

 

Ca loc pentru educație, biserica trebuie să ofere spațiul potrivit pentru un dialog autentic. Când eram elevi, ni se spunea că, la întrebarea: „Ce părere ai?”, nu există răspuns greșit. Fiecare își spunea părerea care, ulterior, putea fi corectată printr-o înțelegere mai bună. În același fel, trebuie să asigurăm în biserică un mediu sigur pentru ca fiecare om să crească în har și în înțelegerea lui Dumnezeu și a planului Său pentru viața sa.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Ieremia 19–25

1. Despre ce practică a poporului spune Domnul că nu-I trecuse prin minte?
2. Pe cine era poporul îndemnat să nu-l plângă și pe cine să-l plângă?
3. Ce nume avea să i se dea Odraslei lui David?
4. Pe cine și de ce i-a trimis Domnul „dis-de-dimineață”?

 

Ellen G, White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Ajutorul acordat noilor credincioși pentru a câștiga suflete”

5. Care este „tratamentul” cel mai bun pe care îl poate oferi biserica pentru cei nou-convertiți?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 21 noiembrie] Biserica și educația apare prima dată în Studiu Biblic.