Arhive zilnicemartie 30, 2020

[luni, 30 martie]

Citește Textul-cheie și încearcă să-l explici. „Căci partea Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moștenire.” (Deuteronomul 32:9) Oare 

Comentarii inspirate (st. 1)

CARACTERUL UNIC AL BIBLIEI Sabat după-amiază, 28 martie Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie studiat cu conştiinciozitate. Oricare altă lectură 

Cu inima împietrită

Moise şi Aaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraon; Domnul a împietrit inima lui Faraon, şi Faraon n-a