Arhive zilnicedecembrie 8, 2017

Mai este încă timp – devoțional vineri

„Căci sunt bine încredinţat căci nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici 

[Vineri] Un gând de încheiere

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Tragedia veacurilor, din cap. „Reformatorii englezi de mai târziu”, ed. 2013, pp. 214–215. „Există o