CiteșteDevoțional

[V] Robie și mai aspră

Faraon a zis: „Iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voiți să-l faceți să-și înceteze 

[J] Chemarea lui Moise

Acum vino. Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel. 

[Mi] Experiența dezvățării

Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela [preotul Madianului]. (Exodul 2:21) Urmărește versiunea video aici. Elementul uman este vizibil 

[Ma] Patruzeci de ani de reeducare

Copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite; strigătele acestea pe care li le scotea robia 

[L] Iosif, un tip al Domnului Hristos

Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se 

[D] Un exemplu de iertare

Eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Şi i-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile. (Geneza 50:21) Urmărește 

[S] Domnul este în locul acesta

Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. (Geneza 28:16) Urmărește versiunea video aici. Iacov s-a trezit 

[V] Scara cerului

Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor! (Geneza 28:17) Iacov nu era desăvârșit în ce privește caracterul. El 

Nu mai sunt articole.