CiteșteDevoțional

[Joi] Dumnezeu ne vorbește

Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? (Luca 24:32) După moartea Domnului 

[Miercuri] Puterea rugăciunii

Celui cu inima tare Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. (Isaia 26:3) Rugăciunea înălțată către marele 

[Marți] Rugați-vă fără încetare

Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. (Efeseni 6:18) Nu avem întotdeauna posibilitatea de a 

[Luni] Dumnezeu aude rugăciunile

Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. (Psalmii 34:15) Când a fost 

[Duminică] Conform Cuvântului

Degeaba Mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. (Matei 15:9) Cei care doresc să cunoască adevărul nu au 

[Sâmbătă] Religia Bibliei este practică

Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor 

[Marți] Rugăciunea biruitoare

În orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. (Filipeni 4:6) Este datoria 

Nu mai sunt articole.