CiteșteDevoțional

[Joi] Pecah

Pecah, slujbaşul lui, a uneltit împotriva lui; l-a lovit… a omorât pe Pecahia şi a domnit în locul lui. (2 

[Miercuri] Manahem

„Aceasta este tabăra lui Dumnezeu!” De aceea a pus locului aceluia Mahanaim. (Geneza 32:2) Manahem a făcut parte din seria 

[Marți] Jumătățile lui Iotam

El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului; a lucrat întocmai ca tatăl său, Ozia. Numai că înălțimile nu le-a 

[Luni] Azaria

Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălţat şi l-a dus la pieire. A păcătuit … intrând în templul 

[Sâmbătă] Ioas

După moartea lui Iehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit şi s-au închinat înaintea împăratului. Atunci, împăratul i-a ascultat. Şi au 

[Vineri] Iehu

Domnul a zis lui Iehu: „Pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea Mea şi ai făcut 

[Joi] Hazael

Omul lui Dumnezeu și-a pironit privirea asupra lui Hazael și s-a uitat țintă la el multă vreme; apoi a plâns. 

[Miercuri] Cei patru leproși

Apoi şi-au zis unul altuia: „Nu facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea şi 

[Marţi] Sunamita

Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit ca el să primească să mănânce 

Nu mai sunt articole.