CiteșteDevoțional

Unitatea este esențială

Sfinte Tată, păzește, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum 

Cineva este la ușă

Iată, Eu stau la ușă și bat. (Apocalipsa 3:20) Timpul în care trăim este de cea mai solemnă importanță. Nu 

O biserică luminată

Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. (2 

Lucrând împreună cu Hristos

Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru Numele Lui, voi, 

Reprezentanți ai lui Hristos

Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. 

Poporul lui Dumnezeu identificat

Sfințiți Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine și voi ca să știți că Eu sunt Domnul, Dumnezeul 

Despărțirea de lume

Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic. (2 Corinteni 6:18) 

Un popor deosebit

El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca […] să-Şi curățească un norod care să fie al Lui, plin 

Nu mai sunt articole.