CiteșteDevoțional

[Luni] Gamaliel

Dar un fariseu numit Gamaliel, un învăţător al Legii, preţuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în Sobor şi 

[Duminică] Anania și Safira

Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o 

[Vineri] Cleopa

Și au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noicând ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile?” 

[Joi] Cei doi spre Emaus

Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este 

[Miercuri] Iosif din Arimateea

Şi L-a pus într-un mormânt nou, al lui însuşi, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare 

[Marți] Sutașul roman

Sutaşul care stătea în faţa lui Isus, când a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul 

Nu mai sunt articole.