„Găsește Cartea!”

 

Gahida (nume fictiv) s-a născut într-o familie de musulmani

într-o țară din fosta URSS și zeci de ani a respectat religia

părinților ei. Într-o zi, în timp ce se ruga, a văzut un înger care

i-a spus: „Caută Cartea! Caută Cartea!” Dar ea nu știa despre ce

carte era vorba.

După cinci ani, a dezlegat enigma. A aflat că un evanghelist

adventist de ziua a șaptea avea să susțină o serie de prelegeri în

orașul ei și a decis să participe. Aceea a fost prima ocazie în care

a văzut o Biblie și a cumpărat-o.

– Când am început să citesc Biblia, am înțeles că aceasta era

„cartea” pe care mă îndemnase îngerul s-o caut, ne spune Gahida.

A studiat-o și a observat că Biblia și Coranul au multe lucruri

în comun.

Prelegerile i s-au părut interesante, dar a ezitat să treacă imediat

la religia creștină adventistă pentru că se temea că Dumnezeu

avea s-o pedepsească. Dar evanghelistul s-a rugat pentru ea

și Gahida a decis să vină la biserică „doar o singură dată”.

– Predica a fost despre femeia samariteană din Ioan 4. Practic,

a fost despre mine! ne mărturisește ea. Și eu căutam ceva mai

bun, la fel ca ea. M-am îndrăgostit de Isus și am înțeles că El este

cel mai bun. Nu am nevoie de nimic altceva decât de Hristos!

Gahida s-a botezat și, după un timp, i-a venit o idee despre

cum să le împărtășească noua ei credință persoanelor din fosta ei

comunitate religioasă. S-a gândit să scrie o carte despre călătoria

ei spirituală, în care să compare fosta ei credință cu învățăturile

Bibliei. S-a rugat mult pentru publicarea cărții și a primit donații

pentru tipărirea a 1 500 de exemplare.

Le-a dăruit fără teamă sute de exemplare conducătorilor

religioși din fosta ei religie.

– Trebuie să știți ce credeți și sper că vă va fi utilă cartea aceasta,

le spunea ea.

Gahida a tradus câteva dintre cărțile lui Ellen G. White în limba

ei natală, iar cu tipărirea cărții Patriarhi și profeți a avut o

experiență frumoasă.

– Când am trimis la tipografia centrală documentul cu traducerea,

în țara mea erau mari tulburări politice. Avusese loc o tentativă

de omor asupra președintelui țării. Toate editurile au fost închise

de urgență și au fost supuse unor controale pentru identificarea

materialelor controversate. Când a venit rândul tipografiei centrale

să fie inspectată, redactorul-șef nu a reușit să deschidă unul

dintre computere. Era chiar computerul pe care se afla traducerea

cărții Patriarhi și profeți. După plecarea inspectorilor, computerul

s-a deschis fără probleme și tipărirea cărții a fost posibilă. Publicarea

unei cărți este foarte scumpă, continuă Gahida, dar noi am

tipărit gratuit. Redactorul-șef ne-a spus: „Ceea ce faceți voi este

extraordinar și nu putem să vă cerem bani!”

Gahida Îi este recunoscătoare lui Dumnezeu pentru lucrarea

specială pe care i-a încredințat-o.

– Mulți oameni sunt fericiți să primească aceste materiale, ne

spune ea, iar în ce mă privește, Ellen White a devenit, prin scrierile

ei, prietena mea cea mai bună.


Părerea mea