[sâmbătă, 18 mai] Lumină din sanctuar

 

 

Text de memorat:

 

Evrei 8:1,2

„Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 2 ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul”.

 

La scurtă vreme după dezamăgirea din 22 octombrie 1844, unii dintre milleriți, după rugăciune și studiu, au ajuns să își înțeleagă greșeala. Profeția celor 2.300 de zile nu avea în vedere a doua venire a lui Isus, așa cum se credea în general, ci lucrarea lui Hristos din sanctuarul ceresc, descrisă atât de bine în cartea Evrei. Curățarea sanctuarului din cer era împlinirea curățării pământești a sanctuarului de pe pământ, așa cum arată Leviticul. Pentru a înțelege mai bine acest adevăr important, să privim la paralela dintre Daniel 7 și Daniel 8:

 

Daniel 7
Babilonul
Medo-Persia
Grecia
Roma
Judecata din cer

 

Daniel 8
Medo-Persia
Grecia
Roma
Curățarea sanctuarului

 

Această paralelă ne ajută să vedem adevărata natură a curățării sanctuarului, care este marea judecată de cercetare anterioară revenirii Domnului Isus. În studiul din această săptămână vom explora adevărul biblic vital despre lucrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc. De citit ca bază a studiului: Ellen G. White, „Tragedia veacurilor”, cap. 22–24, 28.

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: Ezechiel 48 – Daniel 6
1. Ce nume au primit în Babilon Daniel, Hanania, Mișael și Azaria?
2. Ce înseamnă fierul amestecat cu lutul din chipul visat de Nebucadnețar?
3. Ce reacții a avut Belșațar când a văzut degetele unei mâini de om pe zid?
4. Câte căpetenii conduceau în Medo-Persia împreună cu Daniel?

 

Ellen G. White: „Divina vindecare”, capitolul „Mama”
5. Ce ar trebui să facă soțul ca să-și păstreze soția plină de vioiciune și bucurie?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 18 mai] Lumină din sanctuar apare prima dată în Studiu Biblic.


Biblia zilnică BibliaZilnica.ro