[vineri, 5 aprilie]

 

 

„Expulzându-l pe Satana din ceruri, Dumnezeu Şi-a demonstrat dreptatea şi a protejat onoarea tronului Său. Dar, când omul păcătuise prin cedarea în faţa înşelăciunilor acestui spirit apostat, Dumnezeu Şi-a dovedit iubirea dându-L pe singurul Său Fiu să moară pentru omenirea decăzută. Caracterul lui Dumnezeu s-a văzut în lucrarea de răscumpărare. Argumentul puternic al crucii demonstrează universului întreg că drumul păcatului pe care l-a ales Lucifer nu putea fi pus în niciun fel pe seama guvernării lui Dumnezeu. […] În timp ce declară că Legea este de neschimbat, crucea de pe Calvar face cunoscut universului că plata păcatului este moartea. În strigătul muribund al Mântuitorului, «S-a isprăvit! », a răsunat clopotul de moarte al lui Satana. Marea luptă care durase atât de mult timp s-a decis în acel moment, iar eradicarea finală a păcatului a devenit o certitudine. Fiul lui Dumnezeu a trecut prin porţile mormântului pentru ca, «prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul» (Evrei 2:14)(Ellen G. White, „Tragedia veacurilor”, p. 503).

 

 

Post-ul [vineri, 5 aprilie] apare prima dată în Studiu Biblic.


Biblia zilnică BibliaZilnica.ro