[duminică, 17 martie] Ridică-ți brațele în casa Domnului!

 

 

1. Citește Psalmul 134. Unde are loc închinarea aici? Care este rezultatul închinării la Domnul?

 

Psalmul 134

„1 Iată, binecuvântaţi pe Domnul, toţi robii Domnului, care staţi noaptea în Casa Domnului!
2 Ridicaţi-vă mâinile spre Sfântul Locaş şi binecuvântaţi pe Domnul!
3 Domnul să te binecuvânteze din Sion, El, care a făcut cerurile şi pământul!”

 

Psalmul 134 amintește de binecuvântarea preoțească a lui Aaron din Numeri 6:24-26 (vezi și Psalmii 67:1) și evidențiază binecuvântarea ca principiu de bază și rezultat al relației dintre Dumnezeu și Israel. Poporul Îl binecuvântează pe Dumnezeu în sanctuar, iar Dumnezeu Își binecuvântează poporul din Sion. Binecuvântările se extind asupra întregii vieți, pentru că Domnul este Creatorul cerului și al pământului. Menționarea Sionului ca locul binecuvântărilor divine speciale evidențiază legătura prin legământ dintre Domnul și poporul Său. Prin urmare, în legământul harului poporul Israel dă curs privilegiului de a-L binecuvânta pe Domnul și este binecuvântat de El.

 

2. Citește Psalmii 18:1; 36:1; 113:1; 134:1,2; 135:1,2. Ce îi caracterizează pe închinători aici?

 

Psalmii 18:1

„Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!”

 

Psalmii  36:1

„Nelegiuirea celui rău zice inimii mele: „Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.””

 

Psalmii  113:1

„Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului, lăudaţi, lăudaţi Numele Domnului!”

 

Psalmii  134:1,2

„1 Iată, binecuvântaţi pe Domnul, toţi robii Domnului, care staţi noaptea în Casa Domnului!
2 Ridicaţi-vă mâinile spre Sfântul Locaş şi binecuvântaţi pe Domnul!”

 

Psalmii  135:1,2

„1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi-L, robi ai Domnului,
2 care staţi în Casa Domnului, în curţile Casei Dumnezeului nostru!”

 

Psalmii îi descriu adeseori pe închinători ca „robi” ai Domnului. Mențiunea: „care sta[u] noaptea în Casa Domnului” (Psalmii 134:1) face cel mai probabil referire la garda de noapte a leviților (1 Cronici 9:23-37) sau la lauda care era adusă lui Dumnezeu de către leviți zi și noapte (1 Cronici 9:33).

 

Pentru că israeliții se închinau Dumnezeului invizibil, care nu putea fi reprezentat sub forma niciunui chip, sanctuarul avea rolul de a reflecta slava Domnului și a oferi un mediu sigur în care oamenii păcătoși să se apropie de Împăratul lor sfânt. Această întâlnire este inițiată de Dumnezeu Însuși și este reglementată de legile și poruncile Sale.

 

Citește 1 Petru 2:4,5. Ce vedem aici, în cuvintele lui Petru, este o exprimare în Noul Testament a acelorași idei prezentate în acești psalmi, și anume că poporul lui Dumnezeu – acum o preoție sfântă – Îi aduce laude și mulțumiri Domnului său Isus Hristos, Creatorul și Răscumpărătorul său, pentru toate lucrurile bune pe care le-a făcut pentru el.

 

În calitate de credincioși de după Noul Testament, și noi avem un rol preoțesc, în sensul că suntem chemați să transmitem lumii vestea bună a Evangheliei. Care sunt cele mai eficiente metode prin care putem face lucrul acesta?

 

 

Post-ul [duminică, 17 martie] Ridică-ți brațele în casa Domnului! apare prima dată în Studiu Biblic.


Biblia zilnică BibliaZilnica.ro