[sâmbătă, 9 martie] Dorul după Dumnezeu în Sion

 

 

Text de memorat:

 

Psalmii 84:2

„Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului, inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu!”

 

Cântările Sionului sunt imnuri de bucurie care preamăresc frumusețea Sionului și suveranitatea Domnului, Cel care domnește de pe muntele  Său cel sfânt. Acești psalmi elogiază adesea calitățile casei Domnului și exprimă afecțiune față de sanctuar, elemente care se pot găsi  și în alți psalmi. Mulți dintre acești psalmi au fost compuși de fiii lui Core, care s-au bucurat în mod direct de binecuvântarea casei Domnului, în calitate de interpreți muzicali la templu (1 Cronici 6:31-38) și de păzitori ai porților templului (1 Cronici 9:19).

 

Ce face din Sion o sursă de speranță și bucurie? Sionul reprezenta prezența vie a lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său. La fel cum poporul Israel este poporul ales (Deuteronomul 7:6), și Sionul este muntele ales al lui Dumnezeu (Psalmii 78:68; 87:2). El domnește din Sion (99:1,2)  și Și-a întemeiat templul în Sion (87:1). Prin urmare, Sionul este un loc de binecuvântare și de refugiu divin. Adeseori se face referire la Sion în paralel sau chiar interschimbabil cu Ierusalimul și cu sanctuarul – centrul acțiunii lui Dumnezeu de salvare în lumea antică. Binecuvântările Sionului se revarsă până la marginile pământului pentru că persoana și harul Domnului depășesc granițele oricărui loc sfânt. Sionul este „bucuria întregului pământ” (Psalmii 48:2), ceea ce înseamnă că întregul pământ Îi aparține lui Dumnezeu.

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: Ieremia 35 – 41
1. Ce a adăugat Baruc în a doua carte?
2. Cât a stat Ieremia în gherlă?
3. Care căpetenii babiloniene au cuprins poarta de la mijloc?
4. Al cui han era lângă Betleem?

 

Ellen G. White:  „Divina vindecare”, capitolul „Îmbrăcămintea”
5. Ce e interzis sau exclus din vestimentația modestă?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 9 martie] Dorul după Dumnezeu în Sion apare prima dată în Studiu Biblic.


Biblia zilnică BibliaZilnica.ro