[miercuri, 6 martie] Parabola viei Domnului

 

 

4. Citește Psalmul 80. Cum e înfățișat în acest psalm poporul lui Dumnezeu împreună cu marea lui speranță?

 

Psalmul 80

„1 Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă! Arată-Te în strălucirea Ta, Tu, care şezi pe heruvimi!
2 Trezeşte-Ţi puterea, înaintea lui Efraim, Beniamin şi Manase, şi vino în ajutorul nostru!
3 Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
4 Doamne, Dumnezeul oştirilor, până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?
5 Îi hrăneşti cu o pâine de lacrimi şi-i adăpi cu lacrimi din plin.
6 Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noştri şi vrăjmaşii noştri râd de noi între ei.
7 Ridică-ne, Dumnezeul oştirilor! Fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
8 Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri şi ai sădit-o.
9 Ai făcut loc înaintea ei, şi ea a dat rădăcini şi a umplut ţara.
10 Munţii erau acoperiţi de umbra ei şi ramurile ei erau ca nişte cedri ai lui Dumnezeu.
11 Îşi întindea mlădiţele până la mare şi lăstarii până la Râu.
12 Pentru ce i-ai rupt gardul acum, de-o jefuiesc toţi trecătorii?
13 O râmă mistreţul din pădure şi o mănâncă fiarele câmpului.
14 Dumnezeul oştirilor, întoarce-Te iarăşi! Priveşte din cer şi vezi! Cercetează via aceasta!
15 Ocroteşte ce a sădit dreapta Ta şi pe fiul, pe care Ţi l-ai ales!…
16 Ea este arsă de foc, este tăiată! De mustrarea Feţei Tale, ei pier!
17 Mâna Ta să fie peste omul dreptei Tale, peste fiul omului, pe care Ţi l-ai ales!
18 Şi atunci nu ne vom mai depărta de Tine. Înviorează-ne iarăşi şi vom chema Numele Tău.
19 Doamne, Dumnezeul oştirilor, ridică-ne iarăşi! Fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!”

 

Israel este descris ca o vie pe care Dumnezeu a smuls-o din Egipt, țara asupririi, și a adus-o în bogata țară promisă. Imaginea unei vii transmite ideea de alegere a lui Israel de către Dumnezeu și grija Lui providențială (citește și Geneza 49:11,12,22; Deuteronomul 7:7-11).

 

Cu toate acestea, în Psalmul 80, via lui Dumnezeu face obiectul mâniei Sale (80:12). Profeții anunță distrugerea viei ca semn al judecății lui Dumnezeu, pentru că via s-a stricat (Isaia 5:1-7; Ieremia 2:21).

 

Psalmul 80 nu evocă motivele judecății divine. Date fiind profunzimile harului lui Dumnezeu, psalmistul este uimit că Dumnezeu Își poate ascunde prezența de poporul Său pentru un timp atât de îndelungat. Tensiunea dintre mânia lui Dumnezeu și judecată, pe de-o parte, și harul și iertarea lui Dumnezeu, pe de alta, Îl face pe psalmist să se teamă că mânia divină ar putea învinge și ar putea mistui întregul popor (80:16).

 

5. Citește Numeri 6:22-27. Cum este folosită această binecuvântare în Psalmul 80?

 

Numeri 6:22-27

„22 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 23 „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi spune-le: ‘Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi: 24 «Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! 25 Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! 26 Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!» 27 Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu îi voi binecuvânta’.””

 

Refrenul psalmului evocă promisiunea făcută lui Aaron că Dumnezeu Își va binecuvânta întotdeauna poporul (Numeri 6:22-27) și evidențiază speranța că harul lui Dumnezeu va triumfa asupra cauzelor nefericirii poporului: „Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească faţa Ta şi vom fi scăpaţi!” (Psalmii 80:3; vezi și 80:7,19).

 

Cuvântul ebraic pentru „a ridica” provine aici dintr-un cuvânt uzual care înseamnă „a (se) întoarce” și este folosit în multiple ocazii în Biblie cu referire la Dumnezeu care Își cheamă poporul îndepărtat să se întoarcă la El. Este strâns legat de ideea de pocăință, de renunțare la păcat și de întoarcere la Dumnezeu. „Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor” (Ieremia 24:7).

 

Cum ai experimentat la nivel personal pocăința ca o întoarcere la Dumnezeu?

 

 

Post-ul [miercuri, 6 martie] Parabola viei Domnului apare prima dată în Studiu Biblic.


Biblia zilnică BibliaZilnica.ro