[luni, 22 ianuarie] Siguranța oferită de grija lui Dumnezeu

 

 

2. Citește Psalmii 40:1-3; 50:15; 55:22 și Psalmul 121. Cum este implicat Dumnezeu în activitățile noastre de zi cu zi?

 

Psalmii 40:1-3

„1 Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.
2 M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii.
3 Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut şi s-au încrezut în Domnul”.

 

Psalmii 50:15

„Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!”

 

Psalmii 55:22

„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit”.

 

Psalmul 121

„1 Îmi ridic ochii spre munţi…De unde-mi va veni ajutorul?
2 Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.
3 Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte nu va dormita.
4 Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.
5 Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
6 De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea.
7 Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.
8 Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac”.

 

Domnul Se prezintă în Scriptură ca Dumnezeul cel viu care lucrează pentru cei care Îl cheamă. Pentru psalmist, Domnul este „necurmat […] înaintea ochilor [lui]” (16:8). Prin urmare, se încrede în Dumnezeu și apelează la El (7:1; 9:10). Domnul Îl va auzi chiar și când strigă „din fundul adâncului” (130:1,2), însemnând că nicio împrejurare de viață nu se află în afara domniei suverane a lui Dumnezeu. Prin urmare, strigătul psalmistului, oricât de urgent, nu este niciodată lipsit de speranță.

 

La rândul lui, Psalmul 121 apreciază puterea Creatorului în viața credinciosului. Această putere include: (1) „El nu va îngădui să ți se clatine piciorul” (121:3) – Imaginea piciorului transmite adesea călătoria omului prin viață (66:9; 119:105; Proverbele 3:23). Cuvântul ebraic pentru „a nu se clătina” se referă la siguranța pe care Dumnezeu o dă lumii (Psalmii 93:1) și Sionului (125:1). (2) Dumnezeu ca Păzitor al lui Israel care nu moțăie și nu doarme – Aceasta este o imagine care evidențiază vigilența și promptitudinea Lui neîntreruptă când acționează în favoarea copiilor Săi (121:3,4). (3) Domnul este „umbra ta” (121:5,6) – Este o idee care amintește de stâlpul de nor din vremea exodului (Exodul 13:21,22). În mod asemănător, Domnul îi asigură poporului Său adăpost fizic și spiritual. (4) Dumnezeu este pe mâna dreaptă (Psalmii 121:5) – Mâna dreaptă înseamnă, de obicei, mâna mai puternică a unei persoane, mâna acțiunii (74:11; 89:13). Aici transmite apropierea și favoarea lui Dumnezeu (16:8; 109:31; 110:5). (5) Protecția oferită de Dumnezeu poporului Său este clar confirmată în Psalmii 121:6-8 – Dumnezeu Își va feri copiii de orice rău. Nici „soarele”, nici „luna” nu îi va bate. Dumnezeu îi va păzi „la plecare și la venire”. Aceste  elemente poetice scot în evidență grija cuprinzătoare, neîncetată a lui Dumnezeu.

 

Concluzia? Psalmistul avea încredere în grija iubitoare a lui Dumnezeu. Noi, desigur, ar trebui să facem la fel.

 

Cum simți tu la nivel practic realitatea grijii lui Dumnezeu? Dar cum îți manifești grija plină de iubire pentru ființe vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilități?

 

 

Post-ul [luni, 22 ianuarie] Siguranța oferită de grija lui Dumnezeu apare prima dată în Studiu Biblic.