[sâmbătă, 30 decembrie] Cum să citim psalmii

 

 

Text de memorat:

 

Luca 24:44,45

„44 Apoi, le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi”. 45 Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile”.

 

De-a lungul veacurilor, cartea psalmilor a fost carte de rugăciuni și de imnuri atât pentru evrei, cât și pentru creștini. Și, deși sunt în general cuvintele psalmiștilor adresate lui Dumnezeu, psalmii nu provin de la muritori, ci de la Dumnezeul care le-a inspirat muritorilor gândirea.

 

Fără îndoială, Domnul i-a inspirat pe psalmiști să scrie, de aceea, la fel ca în întreaga Scriptură (2 Petru 1:21), Dumnezeu ne vorbește în psalmi prin slujitorii Săi și cu ajutorul Duhului Său. Isus, apostolii și scriitorii Noului Testament au citat din psalmi și i-au numit „Scriptură” (Marcu 12:10; Ioan 10:34,35; Ioan 13:18). Psalmii sunt Cuvântul lui Dumnezeu în aceeași măsură în care sunt cărțile Geneza și Epistola către romani.

 

Psalmii au fost scriși în stilul poeziei ebraice de către diferiți autori din Israelul antic, prin urmare, reflectă lumea acestora, chiar dacă mesajele lor au un caracter universal. Acceptarea psalmilor drept Cuvântul lui Dumnezeu și concentrarea atenției pe trăsăturile lor poetice, precum și pe contextele lor istorice, teologice și liturgice sunt elemente fundamentale pentru înțelegerea acestor mesaje care traversează mii de ani până în zilele noastre.

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: Isaia 31 – 37
1. Ce cuvânt le spune Domnul femeilor fără grijă și nepăsătoare?
2. Ce anume nu se va stinge nici zi, nici noapte, fiind pustiit din veac în veac?
3. Cine era trestia care străpunge mâna oricui se sprijină pe ea?
4. Ce a făcut Ezechia cu scrisoarea primită de la împăratul Asiriei?

 

Ellen G. White: Divina vindecare, capitolul „Cei sărmani, lipsiți de ajutor”
5. Ce trebuie să facem cu aceia ai căror peri albi și pași șovăitori se apropie de mormânt?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 30 decembrie] Cum să citim psalmii apare prima dată în Studiu Biblic.