[marți, 26 decembrie] Criza finală

 

 

Isus le-a spus ucenicilor și nouă: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:19,20). Aceasta este Marea Însărcinare/Trimitere. În multe privințe, solia celor trei îngeri, care fac apel la orice neam, orice seminție, orice limbă și orice norod (Apocalipsa 14:6), constituie pur și simplu Marea Trimitere exprimată în forma „adevărului prezent” (2 Petru 1:12).

 

5. Citește 1 Ioan 4:8; 2 Petru 3:9; 1 Timotei 2:4 și Geneza 12:3. De ce la Dumnezeu contează fiecare categorie de oameni?

 

1 Ioan 4:8

„Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste”.

 

2 Petru 3:9

„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă”.

 

1 Timotei 2:4

„…care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului”.

 

Geneza 12:3

„Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.”

 

Iubirea lui Hristos cuprinde întreaga omenire, fără a exclude nicio categorie de oameni. Contrar teologiei care susține că Hristos ar fi murit doar pentru o elită predestinată, Biblia spune clar că moartea lui Hristos a fost pentru toți oamenii, indiferent de rasă, etnie sau oricare alt factor. Dacă ești om, Hristos a murit pentru tine. Punct. Singura întrebare care rămâne în dreptul fiecăruia este: Cum vei răspunde la moartea Lui?

 

La revenirea lui Isus, vor fi doar două tabere vizibile: cei care s-au supus autorității lui Satana prin instituțiile politice și religioase, așa cum se  arată în Apocalipsa 13 și 17, și cei care s-au supus întru totul lui Isus Hristos, a căror credință se manifestă prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu (Apocalipsa 14:12).

 

De la început, ființele umane au avut dovezi cu privire la identitatea lui Dumnezeu și dovezi ale căii neprihănirii și iubirii Sale (Romani 1:18-21). Prin urmare, toate ființele umane din veacurile trecute vor fi judecate pe baza modului în care au cooperat cu Dumnezeu și și-au trăit viața – chiar dacă unii au cunoscut legea mai mult, iar alții mai puțin (Romani 2:11-16). Însă în această vreme a sfârșitului va exista o polarizare tot mai mare, iar libertatea de conștiință nu va mai fi respectată. Oamenii vor fi presați să intre în rândurile lui Satana. Este urgent  ca Evanghelia să fie proclamată, iar vestea importantă despre strategiile lui Satana să fie făcută cunoscută. Exact în aceasta constau mesajele celor trei îngeri și misiunea noastră.

 

Meditează la faptul că Hristos a murit pentru tine personal. Ce te-ar putea face să crezi că orice ai fi făcut, indiferent cât de grav, nu ar fi pe deplin plătit de moartea lui Hristos pe cruce?

 

 

Post-ul [marți, 26 decembrie] Criza finală apare prima dată în Studiu Biblic.