[sâmbătă, 23 decembrie] Sfârșitul misiunii lui Dumnezeu

 

 

Text de memorat:

 

2 Petru 3:11,12

„11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, 12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?”

 

Cartea Apocalipsa umple mintea oricui cu scenele sfârșitului. Epicentrul cărții tratează conflictul cosmic dintre Hristos și Satana. Satana și-a pierdut stăpânirea legală asupra pământului, iar acum este pe urmele celor care Îi sunt loiali lui Dumnezeu. Cartea atinge punctul culminant cu întoarcerea Domnului Isus pentru a-Și elibera copiii, atât viii neprihăniți, cât și cei credincioși care au murit de la căderea lui Adam și a Evei. Cartea ne arată și distrugerea lui Satana și a celor răi prin foc și întemeierea veșnică a împărăției lui Isus pe pământul înnoit.

 

Cei care studiază Apocalipsa explorează cu entuziasm și caută să identifice semnele și evenimentele prezise care marchează istoria bisericii din secolul I d.Hr. până în zilele noastre și până la sfârșitul timpului. Și bine fac!

 

Cu toate acestea, în studiul final din acest trimestru, vom vedea că Apocalipsa este o carte misionară care se concentrează pe un Dumnezeu misionar care ne cheamă să fim o biserică misionară. Chemarea noastră de a-i proclama lumii „adevărul prezent” va exista până când toți vor  fi ales pentru sau împotriva lui Dumnezeu.

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: Isaia 24 – 30
1. Cine șterge lacrimile de pe toate fețele?
2. Ce se întâmplă când Dumnezeu iartă pe cel rău?
3. Împotriva cui va merge Domnul la luptă și-i va arde?
4. Cum va lovi Domnul iarăși pe poporul acesta?

 

Ellen G. White: „Divina vindecare”, capitolul „Ajutor pentru cei fără ocupație și pentru cei fără adăpost”
5. Care sunt cele mai bune lucruri din viață, care nu pot fi cumpărate sau vândute?

 

Post-ul [sâmbătă, 23 decembrie] Sfârșitul misiunii lui Dumnezeu apare prima dată în Studiu Biblic.