[sâmbătă, 26 august] Soți și soții, împreună la cruce

 

 

Text de memorat:

 

Efeseni 5:25-27

„25 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, 26 ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 27 ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană”.

 

În Efeseni 5:21-33, Pavel pornește de la ideea supunerii credincioșilor unii față de alții (5:21), apoi oferă sfaturi soțiilor (5:22-24) și soților creștini (5:25-32) și încheie cu un rezumat al învățăturilor pentru ambele categorii (5:33).

 

În acest sfat, cei care studiază Biblia în zilele noastre Îl pot auzi pe Hristos cel înviat vorbind despre relații. Suntem în această situație dacă vom considera că Efeseni 5:21 – 6:9 este modul lui Pavel de actualizare a marii teme a epistolei, unitatea, dar de data aceasta în casa creștinului. Deși critică puternic structurile sociale viciate ale vechii omeniri (4:22), apreciază totodată crearea unei noi omeniri (2:15), încorporată în omenirea mai largă, cu structurile ei sociale viciate. Din interiorul acestor structuri, credincioșii demonstrează că o nouă putere, Duhul Sfânt (2:22; 3:16; 5:18-21; 6:17,18) și o nouă etică modelată după Hristos (4:13,15,20-24,32; 5:2,10,17,21-33) au fost descătușate, indicând împlinirea finală a planului lui Dumnezeu pentru poporul Său și pentru lume.

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: Psalmii 106 – 112
1. Ce a fost socotit stare de neprihănire din neam în neam?
2. Ce s-a rugat David cu privire la vrăjmașul lui?
3. Cine sunt cei care au o minte sănătoasă?
4. Cine nu se teme de vești rele?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 30 (de la „Și nu ne duce în ispită…” până la final)
5. De ce anume se ocupă în mod personal Maiestatea cerului?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 26 august] Soți și soții, împreună la cruce apare prima dată în Studiu Biblic.