[luni, 19 iunie] Cunoașterea adevărului

 

 

 

3. Citește Ioan 8:32; 7:17 și 17:17. Ce promisiuni ne oferă Isus cu privire la cunoașterea adevărului și a locului unde acesta se găsește?

 

Ioan 8:32

„… veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi”.

 

Ioan 7:17

„Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine”.

 

Ioan 17:17

„Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul”.

 

Apelul final al lui Dumnezeu pentru poporul Lui este să fugă de ereziile Babilonului și să umble în lumina adevărului veșnic care se găsește în Cuvântul Lui. Cheia tuturor lucrurilor se găsește în Biblie. Atâta vreme cât oamenii se țin de Biblie și urmează învățăturile ei, nu vor fi înșelați în criza finală, în mod special cu privire la Sabat.

 

Mesajul celui de-al doilea înger ne cheamă să acceptăm adevărul, și nu minciuna; Scriptura, și nu tradiția; învățăturile lui Dumnezeu, și nu rătăcirile sau doctrinele false.

 

Mesajul celui de-al treilea înger, care vine după primele două, prezintă o avertizare cu privire la semnul fiarei. În profețiile din Biblie, fiara reprezintă o putere politică sau religioasă. Fiara care iese din mare, din Apocalipsa 13 și 14, se ridică din Roma ca un sistem mondial de închinare. În cele din urmă, această putere romană își extinde influența în întreaga lume și va duce la o mișcare de unire a bisericii cu statul. Scopul va fi dobândirea unității mondiale într-o perioadă de schimbări economice, catastrofe naturale, tulburări sociale, crize politice internaționale și conflict global.

 

Statele Unite vor prelua în cele din urmă conducerea în această confederație globală. „Satana îi va atrage pe oameni sub influența amăgirilor lui prin cele două mari erezii: nemurirea sufletului și sfințenia duminicii. În timp ce prima creează condițiile propice spiritismului, a doua creează o legătură de simpatie cu Roma. Protestanții din Statele Unite vor fi primii care își vor întinde brațele peste prăpastie ca să prindă mâna spiritismului. De asemenea, ei vor trece peste abis pentru a da mâna cu puterea Romei și, sub influența acestei triple alianțe, această țară va merge pe urmele Romei, călcând în picioare libertatea de conștiință” (Ellen G. White, „Tragedia veacurilor”, p. 588).

 

Aceste solii se încheie cu un apel urgent adresat credincioșilor lui Hristos de a ține poruncile lui Dumnezeu prin credința vie a lui Isus, care locuiește în inimile lor (Apocalipsa 14:12).

 

Cum înțelegi afirmația lui Isus că „adevărul vă va face liberi” (NTR)? Ce înseamnă să fii liber în acest context?

 

Post-ul [luni, 19 iunie] Cunoașterea adevărului apare prima dată în Studiu Biblic.