[sâmbătă, 18 martie] Răsplata pentru credincioșie

 

 

Texte de de citit:

Evrei 11:6; Isaia 62:11; Romani 6:23; 8:16-18; Ioan 14:1-3; Apocalipsa 21; Matei 25:20-23.

 

Text de memorat:  

Matei 25:21

„Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob bun şi credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău’”.

 

Chiar dacă nu putem face nimic pentru a ne câștiga mântuirea, Biblia folosește speranța răsplătirii ca o motivație pentru viața credincioasă, dusă ca beneficiari nedemni ai harului lui Dumnezeu. La urma urmei, tot ceea ce primim se datorează – întotdeauna și exclusiv – harului lui Dumnezeu. David a exprimat acest lucru astfel: „Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie; judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul Tău primește și el învățătura de la ele; pentru cine le păzește, răsplata este mare” (Psalmii 19:7-11).

 

În diferite locuri, Biblia vorbește despre răsplata noastră, ceea ce ne este promis prin Hristos după a doua venire și după ce acest ocol teribil cauzat de păcat se va sfârși o dată pentru totdeauna.

 

Ce ni se promite și ce asigurare avem că vom primi ceea ce ne-a fost promis?

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: Neemia 10 – Estera 3
1. Ce procent din populație trebuia să vină să locuiască în cetatea sfântă?
2. Cine zidiseră sate împrejurul Ierusalimului?
3. Cum s-a sfințit ziua Sabatului la porțile Ierusalimului?
4. Cum a justificat Mardoheu refuzul de a se închina lui Haman?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 18
5. Ce pot face copiii la altarul familiei?

Post-ul [sâmbătă, 18 martie] Răsplata pentru credincioșie apare prima dată în Studiu Biblic.