[sâmbătă, 10 decembrie] Perspectiva biblică

 

Text de memorat:

 

1 Tesaloniceni 5:23

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos”.

 

Cartea Apocalipsa vorbește despre două mari forme de globalizare care se vor manifesta înainte de a doua venire a lui Isus. Capitolul 13 din Apocalipsa descrie globalizarea ereziei, când „tot pământul” se va mira și va merge după fiara care iese din mare (Apocalipsa 13:3,7,8,12,16), în timp ce capitolul 14 subliniază globalizarea adevărului, când „Evanghelia veșnică” va fi predicată „oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod” (v. 6, 7). În acele „vremuri grele” (2 Timotei 3:1), „orice vânt de învățătură” va sufla (Efeseni 4:14) și oamenii „își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite” (2 Timotei 4:4). „Satana îi va atrage pe oameni sub influenţa amăgirilor lui prin cele două mari erezii: nemurirea sufletului şi sfinţenia duminicii. În timp ce prima creează condiţiile propice spiritismului, a doua creează o legătură de simpatie cu Roma” (Ellen G. White, „Tragedia veacurilor”, p. 588).

 

De înțeles:

Până când se vor manifesta aceste fenomene, să rămânem tari în credință și în tot adevărul pe care îl avem despre natura omului și a morții; să căutăm să fim călăuziți de Duhul Sfânt cu scopul de a fi pregătiți la venirea în slavă a lui Hristos!

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: 2 Împărați 12 – 18

1. Din ce cauză a murit Elisei?
2. De care altar nu îi păsa regelui Zaharia?
3. Când a trimis Domnul lei împotriva oamenilor?
4. Ce i-a făcut Ezechia lui Nehuștan și de ce?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 11 (de la par. „Dumnezeu răspunde la rugăciune la timpul rânduit de El”)

5. De ce întârzie Dumnezeu cu răspunsul la rugăciune?

Post-ul [sâmbătă, 10 decembrie] Perspectiva biblică apare prima dată în Studiu Biblic.