[sâmbătă, 19 noiembrie] Pasaje care se contrazic?

 

 

Text de memorat:

 

Ioan 5:39

„Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine”.

 

Petru ne avertizează: „Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi” (1 Petru 3:15). Pavel ne îndeamnă și el: „Propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra Lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă” (2 Timotei 4:2,3). Prin urmare, ar trebui să analizăm nu doar acele pasaje care pot fi explicate ușor în acord cu convingerile noastre, ci să abordăm și pasajele care sunt de obicei folosite pentru a da o învățătură diferită de ceea ce credem noi.

 

Să urmăm exemplul inspirator al lui Isus. „Hristos Însuşi n-a lăsat nerostit niciun singur cuvânt din adevăr, dar l-a rostit întotdeauna cu iubire. […] El n-a fost niciodată aspru, n-a rostit niciodată în mod inutil vreun cuvânt sever, niciodată n-a provocat unei inimi sensibile o suferinţă nenecesară. El n-a criticat slăbiciunea omenească” (Ellen G. White, „Hristos, Lumina lumii”/„Viața lui Iisus”, p. 353).

 

De înțeles:

Pasajele provocatoare folosite de unii ca să justifice noțiunea de nemurire naturală a sufletului ar trebui să ne întărească propriile convingeri și să ne ajute să răspundem cu bunăvoință celor care pun sub semnul întrebării învățătura Bibliei.

 

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: 1 Împărați 13 – 19
1. Cât timp au stat unul lângă altul măgarul și leul din 1 Împărați 17?
2. Ce expresie folosește autorul cărții 1 Împărați pentru a descrie păcatul dintre David și Bat-Șeba?
3. Ce meniu zilnic primea Ilie lângă pârâul Cherit, când și de câte ori?
4. Ce a mâncat Ilie înainte de a călători spre muntele lui Dumnezeu?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 10
5. Care este sfatul pentru rugăciunile lungi și rostite cu voce puternică?

Post-ul [sâmbătă, 19 noiembrie] Pasaje care se contrazic? apare prima dată în Studiu Biblic.