[joi, 17 noiembrie] Nesfârșita întâlnire

 

5. Citește 1 Corinteni 15:51-55. Ce „taină” explică Pavel?

 

1 Corinteni 15:51-55

„51 Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, 52 într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi. 53 Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 54 Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. 55 Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?””

 

Unii predicatori populari sugerează că „taina” (1 Corinteni 15:51) reprezintă „răpirea secretă” a bisericii, care trebuie să se întâmple cu șapte ani înainte de a doua venire în slavă a lui Hristos. În timpul acestei răpiri secrete, creștinii credincioși ar fi duși la cer instantaneu, lin și discret, în timp ce toți ceilalți ar rămâne aici întrebându-se ce li s-a întâmplat primilor. De exemplu, unii s-ar trezi într-o mașină fără șofer pentru că șoferul ar fi fost răpit la cer și din el nu ar mai fi rămas decât îmbrăcămintea. Seria bestseller în 16 volume Left Behind (Lăsat în urmă), transformată în patru filme, a promovat această învățătură falsă, la care au fost expuși milioane de oameni.

 

Desigur, niciun pasaj biblic nu susține o asemenea distincție artificială între răpire și a doua venire. „Taina” la care se referă Pavel este pur și simplu transformarea celor drepți care sunt în viață pentru a se uni cu cei drepți înviați la a doua venire a lui Isus. Aceasta este „răpirea”. Nu există nicio „răpire secretă”, fiindcă a doua venire va fi văzută de toți oamenii (Apocalipsa 1:7), și atât învierea celor morți, cât și transformarea celor vii vor avea loc la sunetul trâmbiței când va reveni Isus (1 Corinteni 15:51,52). A doua venire a lui Isus va constitui cea mai uimitoare întâlnire din toate timpurile. Cei neprihăniți care sunt în viață sunt schimbați „într-o clipă, într-o clipeală din ochi” (1 Corinteni 15:52). La sunetul glasului lui Dumnezeu, ei sunt glorificați; acum ei sunt făcuți nemuritori și, împreună cu sfinții înviați, sunt luați să se întâlnească cu Domnul lor în aer. Îngerii „vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă” (Matei 24:31).

 

„Copilaşii sunt duşi de îngeri în braţele mamelor lor. Prieteni, mult timp despărţiţi prin moarte, sunt uniţi pentru a nu se mai despărţi niciodată şi, în cântări de bucurie, se înalţă împreună spre cetatea lui Dumnezeu” (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 645).

 

Aceasta este o făgăduință uimitoare, atât de diferită de tot ce am cunoscut, încât este greu să o cuprindem cu mintea. Gândește-te la vastitatea universului și la incredibila complexitate a vieții de aici. Ce ne învață toate acestea despre puterea Lui de a-i transforma pe cei vii și a-i învia pe cei morți la a doua venire a lui Isus?

 

Post-ul [joi, 17 noiembrie] Nesfârșita întâlnire apare prima dată în Studiu Biblic.