[Joi, 25 august] O armă care cucerește

 

 

Citește 2 Cronici 20:1-30. Așa cum a descoperit Iosafat, lauda este o armă puternică. După ce a primit raportul că „o mare mulțime” venea împotriva lui, Iosafat nu a trecut imediat la o acțiune militară, ci „și-a îndreptat fața să caute pe Domnul” (2 Cronici 20:3). Când poporul din Iuda a venit la Ierusalim pentru a ține un post, Iosafat a recunoscut realitatea situației, spunând: „Noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine!” (2 Cronici 20:12).

 

6. Când vezi „o mare mulțime” apropiindu-se, care este reacția ta instinctivă? Din reacția lui Iosafat, din 2 Cronici 20:3-12, ce poți învăța despre înfruntarea opoziției care te copleșește?

 

2 Cronici 20:3-12

„3 În spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faţa să caute pe Domnul şi a vestit un post pentru tot Iuda. 4 Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul şi au venit din toate cetăţile lui Iuda să caute pe Domnul. 5 Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda şi a Ierusalimului, în Casa Domnului, înaintea curţii celei noi. 6 Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, nu eşti Tu Dumnezeu în ceruri şi nu stăpâneşti Tu peste toate împărăţiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria şi puterea, aşa că nimeni nu Ţi se poate împotrivi? 7 Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii ţării acesteia dinaintea poporului Tău Israel şi n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moştenire seminţei lui Avraam, care Te iubea? 8 Ei au locuit-o şi Ţi-au zidit în ea un locaş sfânt pentru Numele Tău, zicând: 9 ‘Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfăţişa înaintea casei acesteia şi înaintea Ta, căci Numele Tău este în casa aceasta; vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre, şi Tu ne vei asculta şi ne vei mântui!’ 10 Acum, iată, fiii lui Amon şi ai lui Moab şi cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din ţara Egiptului – căci s-a abătut de la ei şi nu i-a nimicit –, 11 iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moştenirea Ta, pe care ne-ai dat-o în stăpânire! 12 O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!””

 

 

Când Duhul Domnului a venit peste el, Iahaziel a vestit: „Nu veți avea de luptat în lupta aceasta; așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați; mâine ieșiți-le înainte, și Domnul va fi cu voi!” (2 Cronici 20:17). Apoi, ei s-au închinat Domnului și L-au lăudat „cu glas tare” (2 Cronici 20:19). Chiar dacă Domnul avea să lupte pentru ei, ei tot trebuiau să meargă și să înfrunte dușmanul.

 

Dar nu era un marș obișnuit de război. Iosafat a desemnat un cor care să cânte imnuri de laudă Domnului în timpul marșului. „În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Și au fost bătuți” (2 Cronici 20:22). Potrivit autorului, Dumnezeu a intervenit exact în clipa când ei și-au manifestat credința în promisiunea Sa, când au început să laude „frumusețea sfințeniei” (2 Cronici 20:21, BTF).

 

Recitește 2 Cronici 20:1-30. Ce principii spirituale ai găsit pe care le poți aplica în umblarea ta cu Dumnezeu, mai ales în timp de încercare și tensiune?

 

Post-ul [Joi, 25 august] O armă care cucerește apare prima dată în Studiu Biblic.