[vineri, 8 iulie]

 

 

„Cel care citeşte inima oamenilor le cunoaşte caracterul mai bine decât şi-l cunosc ei înşişi. Dumnezeu vede că unii au puteri şi înzestrări care, canalizate corect, ar putea fi folosite pentru progresul lucrării Sale. În providenţa Sa, El aduce aceste persoane în diferite situaţii şi    împrejurări variate, astfel încât să-şi poată descoperi în caracter defectele de care nu au fost conștiente. El le dă ocazia să-şi corecteze aceste defecte şi să devină apte pentru serviciul Său. Adesea, El permite ca acești oameni să fie asaltați de focurile necazurilor pentru a-i putea rafina” (Ellen G. White, „Divina vindecare”, p. 471).

Post-ul [vineri, 8 iulie] apare prima dată în Studiu Biblic.