[joi, 23 iunie] Speranța cu privire la Țara Promisă

 

 

6. Ce teme aducătoare de speranță se găsesc în finalul cărții Geneza?

 

Geneza 49:29–50:21

„29 Apoi le-a dat porunca următoare: „Eu am să fiu adăugat la poporul meu, deci să mă îngropaţi împreună cu părinţii mei, în peştera care este în ogorul Hetitului Efron, 30 în peştera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, în ţara Canaan. Acesta este ogorul pe care l-a cumpărat Avraam de la Hetitul Efron ca moşie de înmormântare. 31 Acolo au îngropat pe Avraam şi pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat pe Isaac şi pe Rebeca, nevasta lui, şi acolo am îngropat eu pe Lea. 32 Ogorul şi peştera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het.” 33 Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, şi-a tras picioarele în pat, şi-a dat duhul şi a fost adăugat la poporul său.

 

Iosif s-a aruncat pe faţa tatălui său, l-a plâns şi l-a sărutat. 2 A poruncit doctorilor care erau în slujba lui să îmbălsămeze pe tatăl său, şi doctorii au îmbălsămat pe Israel. 3 Patruzeci de zile au trecut astfel şi au fost întrebuinţate cu îmbălsămarea lui. Şi egiptenii l-au plâns şaptezeci de zile. 4 După ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui Faraon şi le-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneţi, vă rog, lui Faraon ce vă spun eu. 5 ‘Tatăl meu m-a pus să jur, zicând: «Iată, în curând eu am să mor! Să mă îngropi în mormântul pe care mi l-am săpat în ţara Canaan». Aş vrea dar să mă sui acolo, ca să îngrop pe tatăl meu, şi după aceea mă voi întoarce’.” 6 Faraon a răspuns: „Suie-te şi îngroapă pe tatăl tău, după jurământul pe care te-a pus să-l faci.” 7 Iosif s-a suit ca să îngroape pe tatăl său. Împreună cu el s-au suit toţi slujitorii lui Faraon, bătrânii casei lui, toţi bătrânii ţării Egiptului, 8 toată casa lui Iosif, fraţii săi şi casa tatălui său; n-au lăsat în ţinutul Gosen decât pruncii, oile şi boii. 9 Împreună cu Iosif mai erau care şi călăreţi, aşa că alaiul era foarte mare. 10 Când au ajuns la aria lui Atad, care este dincolo de Iordan, au făcut plângere mare şi jalnică, şi Iosif a ţinut în cinstea tatălui său un bocet de şapte zile. 11 Locuitorii ţării, canaaniţii, au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad şi au zis: „Iată un mare bocet printre egipteni!” De aceea s-a dat acestei arii numele Abel-Miţraim (Jalea Egiptenilor); ea este dincolo de Iordan. 12 Astfel au împlinit fiii lui Iacov poruncile tatălui lor. 13 L-au dus în ţara Canaan şi l-au îngropat în peştera din ogorul Macpela, pe care-l cumpărase Avraam de la Hetitul Efron ca moşie de înmormântare şi care este faţă în faţă cu Mamre. 14 Iosif, după ce a îngropat pe tatăl său, s-a întors în Egipt împreună cu fraţii săi şi cu toţi cei ce se suiseră cu el ca să îngroape pe tatăl său. 15 Când au văzut fraţii lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: „Dacă va prinde Iosif ură pe noi şi ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut?” 16 Şi au trimis să spună lui Iosif: „Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte: 17 ‘Aşa să vorbiţi lui Iosif: «Oh, iartă nelegiuirea fraţilor tăi şi păcatul lor, căci ţi-au făcut rău!»’ Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău!” Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. 18 Fraţii lui au venit şi s-au aruncat ei înşişi cu faţa la pământ înaintea lui şi i-au zis: „Suntem robii tăi.” 19 Iosif le-a zis: „Fiţi fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? 20 Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume să scape viaţa unui popor în mare număr. 21 Fiţi dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi şi pe copiii voştri.” Şi i-a mângâiat şi le-a îmbărbătat inimile”.

 

Finalul cărții Geneza prezintă trei evenimente care insuflă speranță. În primul rând, este speranța că Israel se va întoarce în Țara Promisă. Moise, autorul cărții, descrie moartea și îngroparea lui Iacov și pe cele ale lui Iosif ca niște evenimente care arată spre Țara Promisă. Imediat după binecuvântarea și după profeția cu privire la cele „douăsprezece seminții ale lui Israel” (Geneza 49:28), Iacov se gândește la moartea lui și le dă fiilor săi însărcinarea să-l îngroape în Canaan, în peștera Macpela, unde a fost înmormântată Sara (Geneza 49:29-31). Pasajul care descrie procesiunea funerară înspre Canaan prevestește ieșirea din Egipt, secole mai târziu.

 

În al doilea rând, este speranța că Dumnezeu va transforma răul în bine. După moartea și îngroparea lui Iacov, frații lui Iosif sunt îngrijorați cu privire la viitorul lor. Le este teamă ca nu cumva Iosif să se răzbune pe ei acum. Ei merg la Iosif și se pleacă înaintea lui, gata să devină robii lui (Geneza 50:18), o scenă care ne reamintește de visele profetice ale lui Iosif. Iosif îi asigură din nou și le spune să fie „fără teamă” (Geneza 50:19), o expresie care se referă la viitor (Geneza 15:1); pentru că, deși ei s-au gândit să-i facă rău, „Dumnezeu a schimbat răul în bine” (Geneza 50:20) și a orientat cursul evenimentelor către salvare (Geneza 50:19-21; compară cu Geneza 45:5,7-9). Cu alte cuvinte, chiar
și în ciuda atâtor greșeli umane, providența lui Dumnezeu va domina.

 

În al treilea rând, este speranța că Dumnezeu va salva omenirea căzută. Relatarea morții lui Iosif din ultimul verset din Geneza nu se rezumă la moartea lui. În mod ciudat, Iosif nu le poruncește să îi îngroape oasele. În schimb, el le spune: „Când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici” (Geneza 50:25), lucru pe care ei l-au făcut, ani mai târziu, în semn de ascultare neșovăitoare de aceste cuvinte (vezi Exodul 13:19). În cele din urmă, speranța Țării Promise, a Canaanului, este un simbol, un precursor, al speranței supreme de mântuire, de
restaurare, a unui nou Ierusalim într-un cer nou și pe un pământ nou – speranța supremă a noastră, a tuturor, o nădejde împlinită prin moartea lui Șilo.

 

Sâmbătă, 25 iunie, este Ziua Lucrării în Penitenciare. Cum ai putea aduce speranță persoanelor private de libertate? Cere sugestii de la voluntarii ASUP, de la pastorul tău sau contactează coordonatorul ASUP de la Conferință (vezi site-ul asup.ro).

 

Post-ul [joi, 23 iunie] Speranța cu privire la Țara Promisă apare prima dată în Studiu Biblic.