[vineri, 3 iunie] Un gând de încheiere

 

 

Citește capitolul 18, „Noaptea luptei”, din cartea „Patriarhi și profeți”, de Ellen G. White.

 

„Experiența lui Iacov în timpul acelei nopți de luptă și chin reprezintă încercarea prin care poporul lui Dumnezeu trebuie să treacă înaintea revenirii lui Hristos. […] Aceasta va fi experiența celor care fac parte din poporul lui Dumnezeu în lupta lor finală cu puterile răului. Dumnezeu va pune la probă credința, perseverența, încrederea lor în puterea Sa de a-i elibera. Satana se va strădui să-i îngrozească la gândul că ei sunt niște cazuri fără nicio speranță, că păcatele lor sunt prea grave ca să poată fi iertate. Ei vor avea un simțământ profund al propriei nedesăvârșiri și, revizuindu-și viața, speranța lor se va prăbuși. Dar, aducându-și aminte de măreția milei lui Dumnezeu și de pocăința
lor sinceră, ei vor face apel la făgăduințele Sale, făcute prin Hristos păcătoșilor neajutorați care se pocăiesc. Credința lor nu se va stinge pentru că nu primesc imediat răspuns la rugăciuni. Ei se vor prinde de tăria lui Dumnezeu, așa cum Iacov s-a prins puternic de înger, iar dorința sufletului lor va fi exact ca a acestuia: «Nu Te voi lăsa […] până nu mă vei binecuvânta (Geneza 32:26).»

 

Așadar istoria vieții lui Iacov este o asigurare cu privire la faptul că Dumnezeu nu îi va alunga pe aceia care au fost duși în păcat, dar care s-au întors la El cu o adevărată pocăință ” (Ellen G. White, „Patriarhi și profeți”, pp. 201–203).

 

 

Post-ul [vineri, 3 iunie] Un gând de încheiere apare prima dată în Studiu Biblic.