[duminică, 15 mai] Muntele Moria

 

 

1. Care a fost semnificația testului dat lui Avraam? Ce lecții spirituale se desprind din acest eveniment șocant?

 

Geneza 22:1-12

„După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă”, a răspuns el. 2 Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere-de-tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” 3 Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea-de-tot şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu. 4 A treia zi, Avraam a ridicat ochii şi a văzut locul de departe. 5 Şi Avraam a zis slugilor sale: „Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm şi apoi ne vom întoarce la voi.” 6 Avraam a luat lemnele pentru arderea-de-tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac şi a luat în mână focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amândoi împreună. 7 Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?” i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul şi lemnele, dar unde este mielul pentru arderea-de-tot?” 8 „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu Însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte. 9 Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. 10 Apoi, Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul, ca să junghie pe fiul său. 11 Atunci, Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!” a răspuns el. 12 Îngerul a zis: „Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.””

 

Evrei 11:17

„Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!”

 

Geneza 22 a devenit un pasaj clasic în literatura universală, inspirându-i nu doar pe teologi, ci și pe filosofi și pe artiști. Totuși, semnificația testului dat de Dumnezeu este greu de înțeles. Această poruncă divină contrazice interdicția biblică de mai târziu privind jertfele umane (Leviticul 18:21) și, bineînțeles, părea să împiedice împlinirea promisiunii lui Dumnezeu cu privire la un legământ veșnic prin Isaac (Geneza 15:5). Atunci, cu ce scop l-a chemat Dumnezeu pe Avraam să facă acest lucru? De ce să-l pună la probă într-un mod atât de șocant?

 

Noțiunea biblică de test (în ebraică, nissah) cuprinde două idei opuse: se referă la o judecată pentru a afla ce este în inima celui testat sau încercat (Deuteronomul 8:2; compară cu Geneza 22:12), dar aduce și asigurarea harului lui Dumnezeu asupra celui pus la probă (Exodul 20:18-20).

 

În cazul de față, credința lui Avraam în Dumnezeu îl duce în punctul în care el riscă să-și piardă viitorul (urmașii). Cu toate acestea, fiindcă se încrede în Dumnezeu, Avraam va face ce îi cere Dumnezeu, indiferent cât de greu îi este să înțeleagă. La urma urmei, ce este credința, dacă nu încrederea în ce nu vedem sau nu înțelegem pe deplin? De asemenea, credința biblică nu are prea mult de-a face cu capacitatea noastră de a-I oferi ceva lui Dumnezeu și de a sacrifica ceva pentru El – deși, fără îndoială, și acest lucru joacă un rol important (Romani 12:1) –, ci are legătură cu capacitatea noastră de a ne încrede în El și de a primi harul Său, în timp ce înțelegem cât de lipsiți de merite suntem.

 

Acest adevăr a fost reafirmat în ce a urmat. Toate faptele lui Avraam, numeroasele lui acțiuni pline de zel, drumul lui dureros cu fiul său, chiar și disponibilitatea de a asculta și de a-I oferi lui Dumnezeu tot ce avea mai bun, oricât de bogate în învățătură ar fi, nu puteau să-l mântuiască pe Avraam. De ce? Pentru că Domnul Însuși Se îngrijise de cele necesare jertfei hotărâte, care, la rândul ei, arăta spre singura lui speranță de mântuire, Isus. Atunci trebuie să fi înțeles Avraam ce înseamnă harul. Nu faptele noastre pentru Dumnezeu ne mântuiesc, ci faptele lui Dumnezeu pentru noi (Efeseni 3:8; compară cu Romani 11:33), oricât de mult am fi chemați să lucrăm pentru Dumnezeu, asemenea lui Avraam, ale cărui fapte întruchipează clar acest lucru (Iacov 2:2-23).

 

Ce îți spune experiența lui Avraam și Isaac de pe muntele Moria despre credința ta și despre modul în care o manifești?

 

 

Post-ul [duminică, 15 mai] Muntele Moria apare prima dată în Studiu Biblic.