[sâmbătă, 23 aprilie] Babelul și toate popoarele pământului

 

 

Text de memorat:

 

Geneza 11:9

„De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului”.

 

După relatarea despre potop, accentul raportului biblic se mută de la un singur individ, Noe, la cei trei fii ai lui, „Sem, Ham și Iafet”. Atenția deosebită acordată lui Ham, tatăl lui Canaan (Geneza 10:6,15), introduce ideea de „Canaan”, Țara Promisă (Geneza 12:5), o anticipare despre Avraam, a cărui binecuvântare primită se va răsfrânge asupra tuturor familiilor pământului (Geneza 12:3)

 

Dar firul narativ este întrerupt de relatarea despre Turnul Babel (Geneza 11:1-9). Încă o dată, planurile lui Dumnezeu pentru omenire sunt date peste cap. Ceea ce trebuia să fie o binecuvântare, nașterea națiunilor, a devenit o ocazie pentru încă un blestem. Oamenii se unesc ca să încerce să-I ia locul lui Dumnezeu; Dumnezeu răspunde cu o sentință în dreptul lor. Și, în urma confuziei care se naște, oamenii sunt împrăștiați pe fața pământului (Geneza 11:8), împlinind astfel planul inițial al lui Dumnezeu ca oamenii „[să umple] pământul” (Geneza 9:1).

 

În cele din urmă, în ciuda nelegiuirii omenești, Dumnezeu transformă răul în bine. Ca întotdeauna, El are ultimul cuvânt. Blestemul rostit asupra lui Ham în cortul tatălui său (Geneza 9:21,22) și blestemul încurcării popoarelor la Turnul Babel (Geneza 11:9) vor fi în final transformate într-o binecuvântare pentru toate popoarele.

 

 

Studiu la rând

 

Biblia: Leviticul 4–10
1. Cât trebuia să adauge păcătosul fără voie la prețul lucrului cu care a înșelat sfântul locaș?
2. Ce li s-ar fi întâmplat copiilor lui Israel, dacă ar fi mâncat grăsimea și sângele jertfelor?
3. Cât a durat ceremonia de închinare și sfințire a lui Aaron și a fiilor lui?
4. Care ar fi fost consecințele în cazul doliului manifestat de Aaron, Eleazar și Itamar și de ce?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Spiritul de slujire”
5. Care este ispita specială a lui Satana prin care împiedică înaintarea lucrării?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 23 aprilie] Babelul și toate popoarele pământului apare prima dată în Studiu Biblic.