[miercuri, 13 aprilie] Pedepsirea lui Cain

 

 

4. De ce întreabă Dumnezeu: „Unde este fratele tău Abel?” Care este legătura dintre păcatul lui Cain și faptul că a devenit „pribeag și fugar […] pe pământ” (Geneza 4:12)?

 

Geneza 4:9-16

„9 Domnul a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?” 10 Şi Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine. 11 Acum, blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău! 12 Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii pe pământ.” 13 Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi. 14 Iată că Tu mă izgoneşti azi de pe faţa pământului; eu va trebui să mă ascund de Faţa Ta şi să fiu pribeag şi fugar pe pământ, şi oricine mă va găsi mă va omorî.” 15 Domnul i-a zis: „Nicidecum, ci, dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de şapte ori.” Şi Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. 16 Apoi, Cain a ieşit din Faţa Domnului şi a locuit în ţara Nod, la răsărit de Eden”.

 

Întrebarea adresată de Dumnezeu lui Cain este un ecou al întrebării adresate lui Adam în Eden: „Unde ești?” Acest ecou sugerează că există o legătură între păcatul din Eden și acest păcat prezent: păcatul lui Cain a fost urmarea păcatului lui Adam.

 

Cain totuși nu-și recunoaște păcatul. Îl neagă, lucru pe care Adam nu l-a făcut, chiar dacă a încercat să dea vina pe altcineva. În schimb, Cain Îl sfidează fățiș pe Dumnezeu, care îl confruntă imediat pe Cain în legătură cu crima sa. Când pune a treia întrebare: „Ce ai făcut?”, Dumnezeu nici măcar nu mai așteaptă un răspuns. Îi reamintește lui Cain că El știe totul, fiindcă glasul sângelui lui Abel a ajuns până la El din pământ (Geneza 4:10), o imagine care transmite că Dumnezeu știe despre crimă și va lua atitudine. Abel este în pământ – o legătură directă cu căderea în păcat și cu ce a zis Domnul că avea să i se întâmple lui Adam (vezi Geneza 3:19).

 

5. Ce înseamnă cuvintele lui Cain: „eu va trebui să mă ascund de Fața Ta”?

 

Geneza 4:14

„Iată că Tu mă izgoneşti azi de pe faţa pământului; eu va trebui să mă ascund de Faţa Ta şi să fiu pribeag şi fugar pe pământ, şi oricine mă va găsi mă va omorî.”

 

Fiindcă sângele lui Abel fusese vărsat pe pământ, pământul era acum blestemat, din nou (Geneza 4:12). Drept urmare, Cain este condamnat să devină un refugiat, un pribeag, departe de Dumnezeu. Doar atunci când a auzit sentința lui Dumnezeu și-a dat seama Cain de semnificația prezenței lui Dumnezeu, căci, fără această prezență, el se teme pentru viața lui. Totuși, chiar și după uciderea cu sânge rece a fratelui său și după atitudinea sfidătoare manifestată ulterior, Domnul încă îi arată milă. Deși „Cain a ieșit din Fața Domnului” (Geneza 4:16), Domnul încă i-a mai asigurat o oarecare protecție. Exact care a fost acel „semn” nu ni se spune, dar, oricare ar fi fost, acesta i-a fost dat doar datorită harului pe care Dumnezeu l-a manifestat față de el.

 

„Unde este fratele tău?” În cursul zilei de azi inițiază un apel telefonic către o persoană care a părăsit de mult biserica. Oferă-i timp și afecțiune într-un mod necondiționat.

 

 

Post-ul [miercuri, 13 aprilie] Pedepsirea lui Cain apare prima dată în Studiu Biblic.