[sâmbătă, 12 martie] Am primit o împărăție care nu se poate clătina

 

 

Text de memorat:

 

Evrei 12:28

„Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică,…”

 

Evrei 12:18-29, pasajul din săptămâna aceasta, constituie apogeul epistolei și sintetizează preocuparea principală a autorului, prin repetarea gândului cu care a început: Dumnezeu ne-a vorbit în persoana Fiului Său și noi trebuie să fim foarte atenți (Evrei 1:1,2; 12:25). Modul în care pasajul din Evrei 12:22-24 Îl descrie pe Isus reprezintă rezumatul afirmațiilor despre El din cadrul epistolei: Isus este Mijlocitorul noului legământ și sângele Lui le oferă credincioșilor mântuirea. Lucrarea Sa de Preot și Împărat în favoarea noastră este un motiv de sărbătoare pentru oștile cerești. Și, în cele din urmă, Evrei 12:25-29 conține îndemnul final și culminant: judecata lui Dumnezeu stă să vină. Aceasta va aduce distrugere pentru vrăjmașii Săi, dar reabilitare și o împărăție pentru poporul Său (Evrei 12:28,29).

 

Sfârșitul epistolei reafirmă importanța a ceea ce a realizat Isus la cruce și le îndreaptă atenția credincioșilor spre finalizarea victoriei Lui la a doua Sa venire. Pavel a folosit imagini din Daniel 7 pentru a le reaminti cititorilor că Isus a primit împărăția de la Dumnezeu, Judecătorul (Daniel 7:9-14), și că o va împărți cu cei credincioși, „sfinții Celui Preaînalt”, care o vor stăpâni pe vecie (Daniel 7:18).

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Exodul 2–8
1. Cine a fost primul născut al lui Moise?
2. Cine i-a anunțat pe israeliți că nu vor mai primi paie pentru cărămizi?
3. Câți ani a trăit tatăl lui Aaron?
4. Când au spus vrăjitorii Egiptului: „Aici este degetul lui Dumnezeu”?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Teoriile panteiste și spiritiste”
5. Care sunt urmările concepțiilor închipuite despre Dumnezeu?

 

Post-ul [sâmbătă, 12 martie] Am primit o împărăție care nu se poate clătina apare prima dată în Studiu Biblic.