[marți, 25 ianuarie] „Astăzi, dacă auziți glasul Lui”

 

 

4. Ce înseamnă să intri în odihnă „astăzi” în lumina păzirii Sabatului?

 

Evrei 4:4-8

„4 Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: „Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui”. 5 Şi aici este zis iarăşi: „Nu vor intra în odihna Mea!” 6 Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta şi pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, 7 El hotărăşte din nou o zi: „Astăzi”, zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” 8 Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi”.

 

Necredința a împiedicat generația din pustie să intre în odihna promisă de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a continuat să îndemne poporul să intre în această odihnă și să nu-și împietrească inima. Pavel repetă de multe ori că făgăduința lui Dumnezeu „rămâne” (Evrei 4:1,6,9). El folosește, în greacă, verbele sinonime kataleipō și apoleipō, „a rămâne”, subliniind că „rămâne în picioare promisiunea intrării în odihna Lui” (Evrei 4:1). Faptul că invitația de a intra în această odihnă a fost repetată în timpul lui David (Evrei 4:6,7, cu referire la Psalmii 95) presupune că făgăduința nu fusese revendicată și că era încă accesibilă. De fapt, Pavel sugerează că experiența adevăratei odihne de Sabat a fost valabilă încă de la Creație (Evrei 4:3,4).

 

Dumnezeu ne invită „astăzi” să intrăm în odihna Sa. „Astăzi” este un concept foarte important în Scriptură. Când a reînnoit legământul poporului cu Dumnezeu la hotarele Țării Promise, Moise a subliniat importanța adverbului de timp „astăzi” (Deuteronomul 5:3; compară cu Deuteronomul 4:8; 6:6 etc.). A fost un timp de reflecție pentru popor, ca să recunoască credincioșia lui Dumnezeu (Deuteronomul 11:2-7) și de luare a deciziei de a asculta de Domnul (Deuteronomul 5:1-3). În mod asemănător, Iosua le-a adresat următorul îndemn israeliților din vremea sa: „Alegeți astăzi cui vreți să slujiți” (Iosua 24:15).

 

În același fel, „astăzi” pentru noi este un timp al deciziilor, al ocaziilor, dar și al pericolului, după cum a fost mereu pentru poporul lui Dumnezeu (vezi 2 Corinteni 6:20). „Astăzi” apare de cinci ori în Evrei 3 și 4 și faptul acesta subliniază importanța ascultării de glasul lui Dumnezeu (Evrei 3:7,15; 4:7), pentru că, dacă nu ascultăm și nu credem Cuvântul lui Dumnezeu, vom ajunge să fim neascultători și să ne împietrim inimile. Acest lucru ar putea chiar să ne împiedice să intrăm în Canaanul ceresc, la fel cum a împiedicat generația din deșert să intre în Canaanul pământesc. Dar Isus i-a înfrânt pe vrăjmașii noștri (Evrei 2:14-16) și a inaugurat un nou legământ (Evrei 8–10). Prin urmare, ne putem apropia „cu deplină încredere de scaunul harului” (Evrei 4:14-16). Apelul „astăzi” ne invită să recunoaștem că Dumnezeu a fost credincios față de noi și ne-a oferit toate motivele ca să-I acceptăm invitația chiar acum, fără întârziere.

 

Ce decizii spirituale trebuie să iei „astăzi”, adică să nu mai amâni pentru o altă zi? Care au fost experiențele tale din trecut când ai amânat să faci ce știai că Dumnezeu voia să faci imediat? 

 

 

Post-ul [marți, 25 ianuarie] „Astăzi, dacă auziți glasul Lui” apare prima dată în Studiu Biblic.