[sâmbătă, 15 ianuarie] Isus, Fratele nostru

 

 

Text de memorat:

 

Evrei 2:14

„Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul,”

 

Evrei 1 vorbește despre Isus ca Fiu al lui Dumnezeu, Cel care este stăpân peste îngeri, „oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui” (Evrei 1:3). În Evrei 2, Isus este Fiul omului, care S-a coborât mai jos decât îngerii și a luat asupra Sa natura umană cu slăbiciunile ei, chiar până la moarte (Evrei 2:7).

 

În Evrei 1, Dumnezeu spune despre Isus: „Tu ești Fiul Meu” (Evrei 1:5). În Evrei 2, Isus se referă la copiii lui Dumnezeu de pe pământ ca fiind „frații” Lui (Evrei 2:12).

 

În Evrei 1, Tatăl declară suveranitatea divină a Fiului (Evrei 1:8-12). În Evrei 2, Fiul Își afirmă devotamentul față de Tatăl (Evrei 2:13).

 

În Evrei 1, Isus este Domnul divin, Creatorul, Susținătorul și Suveranul. În Evrei 2, Isus este Marele-Preot omenesc, plin de îndurare și vrednic de încredere.

 

Pe scurt, descrierea lui Isus ca un frate milos și demn de încredere se regăsește în descrierea Fiului ca fiind manifestarea supremă a veșnicului Dumnezeu Creator (Evrei 1:1-4).

 

 

Studiu la rând:

Biblia: Apocalipsa 18 – Geneza 2

1. Cine au fost aruncați de vii în iazul de foc?
2. Asupra cui a doua moarte nu are nicio putere?
3. Cine ocupă primele trei poziții în lista celor nemântuiți din Apocalipsa 21?
4. Cum a numit Dumnezeu lumina ?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Lucrarea pentru catolici”

5. Care este calea cea mai bună pentru a demasca ideile false?

Post-ul [sâmbătă, 15 ianuarie] Isus, Fratele nostru apare prima dată în Studiu Biblic.