[luni, 10 ianuarie] Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul

 

 

2. Citește Evrei 1:1-4. Care este ideea principală?

 

Evrei 1:1-4

„După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, 2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. 3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte, 4 ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor.”

 

În limba greacă, Evrei 1:1-4 este doar o propoziție și s-a susținut că este cea mai frumoasă propoziție din întreg Noul Testament în ce privește măiestria retorică. Afirmația principală este că Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său, Isus.

 

Pentru evreii din primul secol d.Hr., Cuvântul lui Dumnezeu nu mai fusese auzit de multă vreme. Ultima revelație din Cuvântul scris al lui Dumnezeu venise prin prorocul Maleahi și prin lucrarea lui Ezra și a lui Neemia, cu patru secole înainte. Dar acum, Dumnezeu le vorbea din nou prin Isus.

 

Totuși, descoperirea lui Dumnezeu în Isus a fost superioară descoperirii pe care Dumnezeu o făcuse prin profeți, deoarece Isus este o revelație mai măreață. El este Dumnezeu Însuși, Cel care a creat cerurile și pământul și care conduce universul. Pentru Pavel, dumnezeirea lui Isus nu este niciodată pusă la îndoială. Este o certitudine, nicidecum o presupunere.

 

De asemenea, din perspectiva lui Pavel, Vechiul Testament este Cuvântul lui Dumnezeu. Același Dumnezeu care a vorbit în trecut continuă să vorbească și în prezent. Vechiul Testament a transmis o cunoaștere adevărată a voinței lui Dumnezeu.

 

Cu toate acestea, semnificația Vechiului Testament a putut fi înțeleasă pe deplin doar atunci când Fiul a venit pe pământ. În mintea autorului, descoperirea Tatălui prin Fiul a oferit cheia pentru a înțelege adevărata profunzime a Vechiului Testament, la fel cum imaginea de pe cutia unui puzzle ne oferă soluția pentru a găsi locul corect al fiecărei piese. Isus a scos la lumină o parte atât de însemnată din Vechiul Testament.

 

Între timp, Isus a venit ca să fie Reprezentantul și Mântuitorul nostru. El avea să ia locul nostru în luptă și să biruiască șarpele. În mod similar, în cartea Evrei Isus este „Căpetenia mântuirii” noastre și „înainte-mergător[ul]” credincioșilor (Evrei 2:10; 6:20). El luptă pentru noi și ne reprezintă. Aceasta înseamnă și că tot ce a făcut Dumnezeu pentru Isus, Reprezentantul nostru, vrea să facă și pentru noi. El, care L-a înălțat pe Isus la dreapta Sa, vrea ca și noi să stăm cu Isus pe scaunul Său de domnie (Apocalipsa 3:21). Mesajul pe care Dumnezeu ni l-a transmis prin Fiul cuprinde nu doar ce a zis Fiul, ci și ceea ce Tatăl a făcut prin Isus și pentru Isus, totul pentru binele nostru temporar și veșnic.

 

Gândește-te la ce înseamnă faptul că Isus, Dumnezeu, a venit pe acest pământ. De ce acest adevăr ar trebui să ne aducă multă speranță?

 

 

Post-ul [luni, 10 ianuarie] Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul apare prima dată în Studiu Biblic.