[marți, 14 decembrie] Blestemat este cel atârnat pe lemn

 

 

4. Ce spune Pavel în versetele următoare, care este relevant și pentru noi, astăzi? Cum folosește el Deuteronomul 27:26 și 21:22,23 pentru a-și susține ideea?

 

Galateni 3:1-14

„O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? 2 Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul ori prin auzirea credinţei? 3 Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească? 4 În zadar aţi suferit voi atât de mult? Dacă, în adevăr, e în zadar! 5 Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei? 6 Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire”. 7 Înţelegeţi şi voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă. 8 Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine”. 9 Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios. 10 Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem, pentru că este scris: „Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii ca să le facă”. 11 Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin Lege este învederat, căci „cel neprihănit prin credinţă va trăi”. 12 Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă, ci ea zice: „Cine va face aceste lucruri va trăi prin ele”. 13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”, 14 pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit”.

 

 

Din nefericire, este ceva obișnuit în creștinism să se folosească această epistolă ca o justificare pentru a nu ține Legea, Cele Zece Porunci. Firește, argumentul acesta este folosit, de fapt, ca un motiv pentru a nu ține porunca a patra, de parcă păzirea acelei singure porunci, spre deosebire de celelalte nouă, ar fi o expresie a legalismului despre care tratează Pavel aici.

 

Și totuși, Pavel nu vorbea împotriva Legii și, cu siguranță, nimic din acest pasaj nu ar putea justifica în vreun fel călcarea poruncii despre Sabat. Cheia poate fi găsită în Galateni 3:10, unde Pavel scrie că „toți cei ce se bizuiesc pe faptele Legii sunt un blestem” și apoi el citează Deuteronomul 27:26. Problema nu este ascultarea de Lege, ci „bizuirea pe Lege”.

 

Pavel vrea să spună că noi nu suntem salvați prin faptele Legii, ci prin moartea lui Hristos în locul nostru, care ne este atribuită prin credință. Aici, accentul cade pe ce a făcut Hristos pentru noi la cruce. Și, pentru a demonstra acest lucru, el face referire din nou la Deuteronomul, de data aceasta la Deuteronomul 21:23. Pavel spune ca Isus: „Este scris”, arătând autoritatea Vechiului Testament, și acum citează dintr-un text referitor la cazul în care cineva care a comis o infracțiune capitală și a fost condamnat pentru ea a fost atârnat pe lemn, poate ca un exemplu pentru a-i descuraja pe ceilalți.

 

Totuși, Pavel folosește imaginea aceasta ca un simbol pentru moartea lui Hristos în locul nostru: Hristos a devenit un „blestem pentru noi” prin faptul că S-a confruntat cu blestemul Legii, și anume moartea, cu care toți oamenii vor trebui să se confrunte, pentru că toți au călcat Legea. Dar vestea bună a Evangheliei este că blestemul care ar fi trebuit să fie al nostru a devenit al Său la cruce, „ca, prin credință, noi să primim Duhul făgăduit” (Galateni 3:14).

 

Sau, după cum scria Ellen G. White: „Nimeni altul, ci numai Hristos putea să răscumpere neamul omenesc din blestemul Legii și să-l aducă iarăși în armonie cu cerul.” – Ellen G. White, „Patriarhi și profeți”, p. 63

 

Gândește-te cum ar fi să primești pedeapsa dreaptă pentru oricare dintre greșelile pe care le-ai comis. Cu toate acestea, Hristos a purtat pedeapsa pentru greșelile noastre pentru ca noi să nu mai fim nevoiți să o purtăm. Care ar trebui să fie răspunsul tău la sacrificiul Lui?

 

 

Post-ul [marți, 14 decembrie] Blestemat este cel atârnat pe lemn apare prima dată în Studiu Biblic.