[miercuri, 1 decembrie] Când vei mânca și te vei sătura…

 

 

Un misionar a povestit cum, cu mulți ani înainte, el și soția lui pierduseră unul dintre bagaje după ce aterizaseră pe un aeroport. „Chiar acolo”, a spus el, „lângă banda rulantă a bagajelor și în public, ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat, cerându-I Domnului să ne ajute să ne recuperăm bagajul pierdut.” Apoi, mulți ani mai târziu, s-a întâmplat același lucru: ei au ajuns în aeroport, dar nu și unul dintre bagaje. De data aceasta, i-a spus soției direct: „Nu-ți face griji, acum știm că asigurarea se va ocupa de tot.”

 

6. Având această întâmplare în minte, citește Deuteronomul 8:7-18. Ce avertizare îi dă Domnul poporului Său aici și ce ar trebui să însemne ea pentru noi, astăzi?

 

Deuteronomul 8:7-18

„7 Căci Domnul, Dumnezeul tău, are să te ducă într-o ţară bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare şi cu lacuri, care ţâşnesc din văi şi munţi; 8 ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini şi cu rodii; ţară cu măslini şi cu miere; 9 ţară unde vei mânca pâine din belşug, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară ale cărei pietre sunt de fier şi din ai cărei munţi vei scoate aramă. 10 Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o. 11 Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi. 12 Când vei mânca şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase, 13 când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul şi crescându-ţi tot ce ai, 14 ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei; 15 care te-a dus în acea pustie mare şi grozavă, unde erau şerpi înfocaţi şi scorpioni, în locuri uscate şi fără apă, care a făcut să-ţi ţâşnească apă din stânca cea mai tare 16 şi care ţi-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească şi să te încerce şi să-ţi facă bine apoi. 17 Vezi să nu zici în inima ta: ‘Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.’ 18 Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi”.

 

Gândește-te ce aveau să primească, dacă Îi erau credincioși Domnului. Ei nu doar că aveau să intre în posesia unei țări minunate și bogate, „țara unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic” (Deuteronomul 8:9), dar acolo ar fi fost binecuvântați din abundență: turme de ori și cirezi de vite, aur și argint, case frumoase. Cu alte cuvinte, urmau să aibă parte de tot confortul material pe care această viață îl poate oferi.

 

Dar apoi, ce urma să se întâmple? Aveau să se confrunte cu pericolul care paște întotdeauna bogăția și bunăstarea fizică: cel de a uita că ele sunt doar ale Domnului, „care îți va da putere să le câștigi” (Deuteronomul 8:18).

 

Poate nu de la început, dar pe măsură ce anii treaceau și ei se bucurau de tot confortul material de care aveau nevoie, aveau să uite de trecutul lor, de modul cum îi condusese Domnul prin „toată pustia aceea mare și grozavă” (Deuteronomul 1:19), și să creadă că, într-adevăr, istețimea și talentele lor îi făcuseră în stare să reușească atât de mult.

 

Tocmai acest lucru i-a avertizat Domnul să nu facă (și, din nefericire, în special când citim în profeții de mai târziu, este exact ce au făcut). Astfel, în mijlocul prosperității, Moise le spune să-și aducă aminte că doar Domnul făcuse acele lucruri pentru ei și să nu fie amăgiți de binecuvântările materiale pe care El li le dăduse. Secole mai târziu, Isus Însuși ne-a avertizat în parabola semănătorului despre „înșelăciunea bogățiilor” (Marcu 4:19).

 

Indiferent câți bani sau câte proprietăți avem aici, toți suntem „carne și sânge” și ne așteaptă o groapă în pământ. Ce ar trebui să ne spună acest lucru despre pericolele care derivă din bogăție, prin faptul că ea ne poate face să uităm câtă nevoie avem de Singurul care ne poate scăpa de acel mormânt?

 

 

Post-ul [miercuri, 1 decembrie] Când vei mânca și te vei sătura… apare prima dată în Studiu Biblic.