[marți, 19 octombrie] El ne-a iubit întâi

 

 

Chiar și în mijlocul regulilor și reglementărilor din Deuteronomul și al tuturor îndemnurilor prin care națiunea iudaică era avertizată să păzească „poruncile, legile și rânduielile Mele”, israeliții trebuiau, înainte de toate, să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima lor, cu tot sufletul lor și cu toată puterea lor. Desigur, aveau un motiv întemeiat să facă astfel.

 

4. Ce ne învață textele următoare despre dragostea lui Dumnezeu pentru poporul Lui?

 

Deuteronomul 4:37

„El a iubit pe părinţii tăi, şi de aceea a ales sămânţa lor după ei; El Însuşi te-a scos din Egipt, prin puterea Lui cea mare”.

 

Deuteronomul 7:7,8,13

„Nu pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele. 8 Ci pentru că Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voştri – pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului.

 

13 El te va iubi, te va binecuvânta şi te va înmulţi; va binecuvânta rodul trupului tău şi rodul pământului tău, grâul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da”.

 

 

Deuteronomul 10:15

„Şi numai de părinţii tăi S-a alipit Domnul ca să-i iubească; şi după ei, pe sămânţa lor, pe voi v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeţi azi”.

 

Deuteronomul 23:5

„Dar Domnul, Dumnezeul tău, n-a voit să asculte pe Balaam şi Domnul, Dumnezeul tău, a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu eşti iubit de Domnul, Dumnezeul tău”.

 

Deuteronomul 33:3

„Da, El iubeşte popoarele; Toţi sfinţii sunt în mâna Ta. Ei au stat la picioarele Tale, Au primit cuvintele Tale”.

 

De nenumărate ori în Deuteronomul, Moise le-a spus copiilor lui Israel despre dragostea lui Dumnezeu pentru părinții lor și pentru ei. Dar mai mult decât prin cuvinte, Domnul Și-a descoperit această dragoste prin acțiunile Sale. Altfel spus, în ciuda neajunsurilor lor, a eșecurilor și a păcatelor lor, dragostea lui Dumnezeu a rămas neclintită – o dragoste care s-a manifestat evident în purtarea Lui față de ei.

 

5. „Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4:19). Cum ne ajută acest text să înțelegem de ce ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu?

 

Dragostea lui Dumnezeu pentru noi precedă existența noastră, întrucât planul de mântuire a fost făcut cu mult înainte de „întemeierea lumii” (Efeseni 1:4).

 

Ellen G. White afirmă: „Planul pentru răscumpărarea noastră n-a fost un gând venit ulterior, un plan alcătuit după căderea lui Adam. A fost o descoperire a «tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri» (Romani 16:25). A fost o dezvăluire a principiilor care, din veacuri veşnice, sunt temelia tronului lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, „Hristos, Lumina lumii”/„Viața lui Iisus”, p. 22

 

Cât de binecuvântați suntem că Dumnezeu este, într-adevăr, un Dumnezeu al dragostei – o dragoste atât de mare, încât a mers pentru noi până la cruce, o dragoste care se jertfește și în virtutea căreia El „S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce” (Filipeni 2:8). Astfel, noi avem astăzi o revelație a dragostei lui Dumnezeu pe care copiii lui Israel probabil nu și-au putut-o nici măcar imagina.

 

Și dacă, în loc să fie dragoste, Dumnezeu ar fi fost un Dumnezeu al urii sau unul indiferent? Ce fel de lume ar fi fost aceasta? De ce descoperirea dragostei lui Dumnezeu pentru noi este un lucru de care ar trebui să ne bucurăm cu adevărat?

 

 

Post-ul [marți, 19 octombrie] El ne-a iubit întâi apare prima dată în Studiu Biblic.