[luni, 26 iulie] „Luați jugul Meu asupra voastră”

 

 

2. De ce Isus ne poruncește să luăm jugul Lui imediat după ce ne-a invitat să-I dăm poverile noastre și să găsim odihnă în El?

 

Matei 11:29,30

„29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.””

 

După primul imperativ din Matei 11:28 („veniți”), urmează alte două verbe la imperativ în Matei 11:29. „Luați” și „învățați” concentrează atenția ascultătorilor de atunci (și a cititorilor de astăzi) asupra lui Isus. Noi trebuie să luăm jugul Lui și să învățăm de la El. Relația strânsă din cadrul Dumnezeirii, dintre Tatăl și Fiul (care ne-a fost deja pusă în vedere în Matei 11:25-27), reprezintă un exemplu elocvent care poate să explice metafora jugului din aceste versete. Atât Tatăl, cât și Fiul lucrează împreună pentru salvarea omenirii. În timp ce jugul este un simbol al supunerii (vezi Ieremia 27), el este și o metaforă care ilustrează un scop unitar. Ne supunem jugului Său și acceptăm sarcina pe care
El ne-o încredințează de a fi o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Noi nu ducem jugul Său; noi doar suntem înjugați la el pentru că jugul Lui este „bun” (în KJV, „ușor de dus”) și „sarcina” Lui este ușoară.

 

Cel de-al doilea imperativ, „învățați de la Mine”, repetă acest concept. În greacă, verbul „a învăța” este legat de termenul „ucenic”. Când învățăm de la Isus, suntem cu adevărat ucenicii Lui. Ascultarea și angajamentul sunt trăsăturile uceniciei.

 

3. Care este diferența dintre a fi „împovărați” (Matei 11:28) și a lua jugul Lui (Matei 11:29)?

 

În iudaism, jugul a fost o metaforă obișnuită pentru lege. În Faptele 15:10 se folosește cu referire la legea circumciziei. Galateni 5:1 pune în contrast libertatea pe care o oferă Isus cu jugul robiei, care este o referire la Lege ca mijloc de mântuire. A fi înjugat sau a lua jugul lui Isus subliniază ascultarea și angajamentul de a merge pe urmele Sale și a fi părtași la misiunea Sa. Deși nu putem spera să adăugăm ceva la mântuirea pe care Isus a câștigat-o pentru noi la cruce, putem deveni ambasadorii Lui, spunându-le vestea bună celor din jurul nostru. Așa cum o demonstrează Predica de pe Munte (Matei 5–7), interpretarea lui Isus cu privire la Lege este chiar mai radicală decât cea a fariseilor.
Aceasta necesită o operație de inimă și transformă motivațiile noastre – căci jugul Lui este bun și sarcina Lui este ușoară (Matei 11:30).

 

Ce promisiune minunată: „Odihnă pentru sufletele voastre.” Ai trăit experiența acestei odihne? Cum putem începe să o cunoaștem, concentrându-ne asupra lui Isus și asupra a ceea ce El ne oferă?

 

 

Post-ul [luni, 26 iulie] „Luați jugul Meu asupra voastră” apare prima dată în Studiu Biblic.