[miercuri, 23 iunie] Noul legământ și viața veșnică

 

 

„Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată” (Ioan 11:25,26).

 

Există două dimensiuni ale vieții veșnice: Dimensiunea prezentă este cea care îi aduce credinciosului experiența unei vieți din belșug chiar acum (Ioan 10:10) și care include numeroasele făgăduințe date pentru viața noastră actuală.

 

Bineînțeles, dimensiunea viitoare privește viața veșnică – făgăduința învierii trupului (Ioan 5:28,29; 6:39). Deși împlinirea ei este în viitor, acesta este evenimentul care face ca orice altceva să aibă valoare, cel care încununează toate speranțele creștinilor.

 

5. Ce spune Isus în versetul de astăzi? Unde se găsește viața veșnică? Cum înțelegem cuvintele Lui care spun că aceia care cred în El, chiar dacă ar fi murit, vor trăi? Vezi Apocalipsa 2:11; 20:6,14; 21:8.

 

Apocalipsa 2:11

„Cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte””.

 

Apocalipsa 20:6,14

„6 Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

14 Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua”.

 

 

Apocalipsa 21:8

„Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

 

Cu siguranță, toți murim. Dar, potrivit spuselor lui Isus, moartea aceasta este doar un somn, o pauză temporară care, pentru cei care cred în El, se va încheia cu revenirea la viață. Când El Se va întoarce, cei morți în Hristos se vor ridica din mormânt, iar cei vii care L-au urmat vor fi schimbați într-o clipire. Atât cei morți, cât și cei vii care sunt ai lui Hristos vor avea același trup transformat. La momentul acela, nemurirea începe pentru poporul lui Dumnezeu.

 

Ce bucurie imensă este să știm că sfârșitul nostru nu este în mormânt și că, de fapt, nu este niciun sfârșit, ci vom avea o viață nouă care va dura veșnic!

 

„Hristos S-a făcut una în trup cu noi, pentru ca noi să putem deveni una în duh cu El. În virtutea acestei uniri vom ieși noi din morminte, nu numai ca o manifestare a puterii lui Hristos, ci datorită faptului că, prin credință, viața Lui a devenit viața noastră. Aceia care Îl văd pe Hristos în adevăratul Lui caracter și-L primesc în inimă au viață veșnică. Hristos locuiește în noi prin Duhul; iar Duhul lui Dumnezeu, primit în inimă prin credință, este începutul vieții veșnice.” – Ellen G. White, „Hristos, Lumina lumii”, p. 388.

 

Cum putem să ne bucurăm de pe acum de binecuvântările vieții veșnice? Cu alte cuvinte, cum lucrează făgăduința aceasta pentru noi acum? Scrie care sunt acele avantaje pe care ți le oferă făgăduința vieții veșnice în viața ta de zi cu zi. Cum ai putea împărtăși această speranță cu o persoană care poate a pierdut prin moarte pe cineva drag?

 

 

Post-ul [miercuri, 23 iunie] Noul legământ și viața veșnică apare prima dată în Studiu Biblic.