[luni, 21 iunie] Eliberat de vină

 

 

„Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului” (Romani 8:1).

 

O femeie fusese ucisă de către un criminal necunoscut. Poliția a pregătit o capcană, punând un microfon la mormântul ei. Într-o seară, multe luni mai târziu de la moartea femeii, un tânăr s-a apropiat de mormânt, a îngenuncheat și a plâns, cerându-i iertare femeii. Bineînțeles, analizându-i cuvintele, poliția l-a arestat pentru crimă. Ce l-a determinat pe tânăr să meargă la mormânt? Vinovăția, ce altceva putea fi?

 

Desigur, deși niciunul dintre noi nu a făcut (sperăm) ceva atât de odios precum crima aceasta, suntem totuși vinovați; toți am făcut lucruri de care ne este rușine și pe care ne-am dori să le anulăm, dar nu putem.

 

Mulțumită lui Isus și sângelui legământului celui nou, niciunul dintre noi nu trebuie să trăiască sub stigmatul vinovăției. Potrivit textului de astăzi, nu este nicio osândire pentru noi. Judecătorul suprem ne socotește fără vină, de parcă nu am fi făcut lucrurile pentru care ne simțim vinovați.

 

2. Cum ne ajută versetele de mai jos să înțelegem Romani 8:1?

 

Ioan 5:24

„Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă”.

 

Romani 3:24,25

„24 Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. 25 Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu…”

 

2 Corinteni 5:21

„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”.

 

Una dintre cele mai mari făgăduințe despre viața trăită într-o relație de legământ cu Domnul este aceea că nu mai trebuie să trăim sub povara vinovăției. Datorită sângelui legământului, noi, cei care alegem să intrăm în relația de legământ cu Dumnezeu și să trăim în conformitate cu condițiile credinței, pocăinței și ascultării, putem fi eliberați de vină. Când Satana încearcă să ne șoptească la ureche că suntem răi și prea păcătoși ca să fim acceptați de Dumnezeu, putem face ce a făcut Isus când Satana L-a ispitit în pustie: să cităm din Scriptură, iar unul dintre versetele cele mai potrivite este cel din Romani 8:1. Aceasta nu înseamnă că negăm realitatea păcatului din viața noastră, ci, dimpotrivă, că, datorită relației de legământ pe care o avem cu Domnul, nu mai trăim sub osândirea păcatului. Isus a suferit pedeapsa în locul nostru și acum stă înaintea Tatălui și pledează pentru noi cu sângele Său, prezentând neprihănirea Sa în locul păcatelor noastre.

 

Ce schimbare a adus în viața ta faptul că Domnul te-a iertat de toate păcatele pe care le-ai comis? Cum te determină această realitate să-i tratezi pe cei care ți-au greșit? Ce impact ar trebui să aibă ea asupra relației tale cu ei?

 

 

Post-ul [luni, 21 iunie] Eliberat de vină apare prima dată în Studiu Biblic.